Hembudsklausul i testamente angående samägd fastighet

Jag har ärvt via testamente 1/5 av en fastighet. I testamentet skrev man att värdet vid ev försäljning av någon så gäller tax.värdet. Jag önskar trots det lösa in/sälja min del nu och undrar då om jag bara helt enkelt kan skriva ett brev till de andra fyra ägarna detta och att dom måste lösa/köpa ut mig? Hur lång tid har dom på sig? Finns det någon lagstiftning avs detta? Med vänlig hälsning/

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Som jag tolkar informationen i din fråga så innehåller testamentet en s.k. hembudsklausul, som innebär att om någon av er fem delägare vill sälja sin andel, så ska övriga delägare ha "förtur" att få köpa den andelen, och att priset då ska fastställas utefter taxeringsvärdet. 

Nu vill du sälja din del. Du kan inte tvinga de andra delägarna att köpa din del, men enligt testators vilja i testamentet ska du först erbjuda dem att köpa din andel till taxeringsvärdet. För att göra det räcker det att du skriver ett brev till dem och förklarar att du vill sälja och undrar om de är intresserade. Skulle de inte vara intresserade kan du inte tvinga dem att köpa din del.

Däremot finns det i Samäganderättslagen regleringar om hur man kan gå tillväga om en delägare vill sälja men inte de andra. Som huvudregel måste alla delägare vara överens för att det ska gå att sälja, renovera eller liknande (2 §). Men om en vill sälja men inte får de andra delägarna med sig finns i 6 § en möjlighet att vända sig till domstol för att få till stånd en försäljning mot de andras vilja. Enbart om de kan visa på synnerliga skäl kan de andra ägarna skjuta upp försäljningen. De kan däremot kräva att rätten sätter ett lägsta pris som fastigheten får säljas för (9 §). Om rätten medger försäljning så säljs hela fastigheten, inte bara din del, på offentlig auktion. Sedan delar ni på pengarna utefter er ägarandel (dvs i ert fall delas det på fem). Observera att Samäganderättslagens 6 § bara gäller om inget annat avtalats mellan er eller om det inte står något i testamentet som begränsar möjligheten att använda sig av den. Dessutom går testamentets hembudsklausul före Samäganderättslagen, så du är skyldig att erbjuda de övriga förköpsrätt till i testamentet angivet pris.

Så  börja med att meddela de fyra övriga delägarna att du vill sälja, och hör om de vill köpa ut dig. Vill de inte det kan du ev (om inget i avtal etc hindrar det) använda dig av tvångsförsäljning enligt Samäganderättslagen. Du kan dock inte tvinga någon av delägarna att köpa enligt hembudsklausulen.

Lycka till!

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning