FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/01/2021

Hembudsklausul hinder mot tvångsförsäljning på offentlig auktion

Hej!

Vi syskon har erhållit i gåva av vår far en skogsfastighet. I gåvohandlingen finns ett förbehåll om överlåtelse inskriven under rubrik,

Hembud: "Vid en framtida avyttring skall gåvotagaren i första hand erbjuda sina syskon att överta fastigheten

till rådande marknadspris".

En av syskonen är avliden och hans änka är nu 1/4 delägare till skogsfastigheten.

Tacksam för svar om detta hembud i gåvohandlingen är ett hinder att begära offentlig auktion?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Hembudsklausuler

Ett hembudsförbehåll är endast giltigt om fastighetsägaren har fått fastigheten genom arv eller gåva, och i annat fall är det ogiltigt. Ofta är det, som i ert fall, fråga om en fastighet som en syskonkrets har fått i gåva av föräldrarna, och där föräldrarna vill att fastigheten ska stanna inom syskonkretsen. Ett hembudsförbehåll innebär att någon eller några personer har förköpsrätt till en fastighet. Ett sådant förbehåll anses vara giltigt och ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel (4 kap. 29 §, 4 kap. 3 §, 20 kap. 14 § jordabalken och NJA 1981 s. 897). Fastigheten får därmed inte säljas förrän den har hembjudits till dessa personer. Hembudsskyldigheten medför således att ägaren inte kan kräva att fastigheten ska säljas på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt, eftersom lagen om samäganderätt är dispositiv och endast gäller om man inte har något avtal som uttrycker något annat.

Med en tolkning av ordalydelsen av klausulen i gåvohandlingen kan inte ditt syskons änka omfattas av hembudsbestämmelsen. Däremot kan resultatet bli ett annat om ni vet att era föräldrar önskade att fastigheten även skulle överlåtas till era eventuella barn senare. Detta är dock svårt att svara på utan att veta fler omständigheter.

Sammanfattning

Ett giltigt hembudsförbehåll är ett hinder mot försäljning på offentlig auktion, eftersom det innebär att varje delägare måste tillfrågas innan man kan sälja sin andel av fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”