Hembesök av socialtjänsten

2015-10-25 i Myndigheter
FRÅGA
Jag som är bidragstagare fick nyligen ett hembesök av socialtjänsten. För några månader sedan flyttade min fru från Kina med hennes egna 2 barn till Sverige för att bo med mig. Det hade skett en anmälning om att vi inte bor tillsammans därav vill socialtjänsten göra ett hembesök. Begäret om hembesöket skedde samma dag som vi hade bokad tid med dem, samtycket till besöket kändes en aning tvingande. Under hembesöket ställdes olämpliga frågor som väcker våra funderingar om handläggarens utbildning och erfarenhet. Vi undrar även om socialtjänsten kan göra en husansaka utan polisens deltagande. Hembesöket uppfattas som husrannsakan pga. att personalen gick genom barnens kläder och våra privata saker, det uppfattas som kränkande för oss. Samtidigt under färden hem fick vi inte kontakta någon tills hembesöket är över. 2 personer från socialtjänsten genomförde besöket, när de var väl frammr hos oss tog en sig upp genom trappstegen och den andra åkte hiss med oss. Detta anses också vara kränkande då de har redan bildats en uppfattning om att vi har uppgett oriktliga uppgifter om vårt förhållande. Får de vidta sådana åtgärder vid detta fall? Vilka lagar stödjer de på för att göra ett hembesök?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Eftersom att ni inledningsvis konstaterade att ni är bidragstagare förmodar jag att hembesöket genomfördes av socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. I sådana fall kan din fråga besvaras med stöd av ett JO-utlåtande från år 2009. Av förevarande utlåtande framgår det att socialtjänsten i regel har befogenhet att utföra hembesök som ett led i utredningen av ett ärende. Förevarande utredningsåtgärd får emellertid enkom inträffa såvida samtycke finns från klienten. Utan ett sådant samtycke kan ett hembesök i utredningssyfte inte genomföras.

Mot bakgrund av vad som har framförts kan jag i ditt fall konstatera att socialtjänstens agerande är lagenlig såvida samtycke finns, jfr JO 2009/10 s. 249.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (85550)