Heltäckande äktenskapsförord?

FRÅGA
HejJag och min make har ett äktenskapsförord som lyder såhär:"All den egendom dom var och av oss förvärvat före äktenskapet eller därefter förvärvar liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre således inte skall ha giftorätt i. "Nu till mina frågor:1) Jag har ju sparat mina pengar i fondkonton, pensionkonto och sparkonto. Vad händer i en bodelning? Måste jag dela dessa pengar med min man?2) Den dagen jag ärver pengar från mina föräldrar, hur funkar det i en ev. bodelning?3) Om jag köper ett sommarboende med mina pengar och skriver att jag äger den. Vad händer då i en bodelning?Räcker mitt äktenskapsförord med att täcka dessa områden ovan så att jag inte behöver dela detta vid en bodelning eller bör jag tänka på nåt speciellt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Det finns flera sätt för egendom att bli enskild egendom. Ett av dessa är just äktenskapsförord (ÄktB 7:2 1st 1p). Eftersom ni har skrivit i ert äktenskapsförord att all förvärvad egendom ska utgöra enskild egendom kommer så bli fallet. Det spelar inte heller någon roll om egendomen byts till något annat, t.ex ditt exempel med att köpa ett sommarboende (ÄktB 7:2 1st 6p). Arv är bara ett annat sätt att förvärva egendom så även denna förblir enskild. Det är bra att ni skrivit att även avkastning ska utgöra enskild egendom eftersom utgångspunkten är det omvända (ÄktB 7:2 2st).

Utgångspunkten är alltså att ert äktenskapsförord är tillräckligt.. Jag kan dock nämna lite saker som du kan göra för att "försäkra dig" eller som du bör tänka på.

Gällande arv kan de du ärver ifrån skriva i ett testamente att det du ärver ska utgöra enskild egendom samt att avkastningen av egendomen ska vara det (ÄktB 7:2 1st 3-4p). På så sätt riskerar du inte att äktenskapsförordet skulle jämkas eller förklaras ogiltig av någon oförutsägbar anledning.

Vid köp av sommarboende bör du se till att du håller i hela köpet. Dvs att det sker med dina pengar och att det är du som skriver på alla papper och dylikt. Detta för att minska risken att en domstol ska anse att s.k dolt samäganderätt föreligger - vilket skulle innebära att din make ses som delägare. Risken att dold samägande skulle föreligga utan att din make betalar en del av fastigheten är låg men det finns exempel där det skett, t.ex på grund av att en make stått för en större del av andra utgifter.

För att konkret svara på de tre frågor du ställer:

1. Dina diverse konton är förvärvade innan/under äktenskapet och är därmed enskild egendom och ingår inte i bodelningen.

2. När du ärver förvärvar du egendomen och den blir enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Du kan dock "försäkra dig" genom att de du ärver ifrån även skriver att den ska vara enskild i ett testamente.

3. Köper du en sommarbostad blir tillgången enskild egendom i enlighet med äktenskapsförordet. Det finns dock en liten risk att dold samäganderätt anses föreligga varför du bör se till att du helt ansvarar för köpet och att era ekonomiska förhållanden i övrigt (t.ex vem som betalar mat/hyra) inte förändras.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1190)
2021-01-23 Måste man bo tillsammans som gifta?
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (88540)