Hellre fria än fälla

Vad är viktigast enligt lag och samhälle att aldrig döma någon oskyldig eller att så få skyldiga som möjligt ska frikännas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den principen du syftar på är en straffrättslig princip som vi brukar kalla "hellre fria än fälla" eller som den heter på latin "in dubio pro reo". Man brukar säga "hellre nio fria brottslingar än en enda som sitter oskyldigt dömd. Det är en rättsstatlig grundprincip som säger att åklagaren har bevisbördan(åklagaren ska bevisa den åtalades skuld) och att beviskravet är högt. Beviskravet är inte uttryckt i lag men i praxis gäller i Sverige att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att den åtalade utfört gärningen. Det innebär alltså att domstolen ska fria om det föreligger konkreta omständigheter i målet som kan ge en annan förklaring till det inträffade än den åklagaren påstår.

Denna princip kommer till uttryck även i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(EKMR) där det framgår att i brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. I art 6.2 EKMR hittar vi även oskyldighetspresumtionen, "envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, ska betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts."

Som slutsats kan jag då säga att i en rättsstat som Sverige väger intresset av att aldrig döma någon oskyldig extremt tungt!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo