Hej! Min syster (har pågående utmätning/bevakning) avstår sitt arv till förmån för sina barn för att KFM inte skall göra utmätning av detsamma, med följdfråga, gör hon något olagligt då fordringsägares intresse är att få betalt?

2019-03-08 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Min syster (har pågående utmätning/bevakning) avstår sitt arv till förmån för sina barn för att KFM inte skall göra utmätning av detsamma, med följdfråga, gör hon något olagligt då fordringsägares intresse är att få betalt? Dvs, hon undanhåller fordringsägares (KFM) insyn i sin "ekonomi" och därmed utmätningsmöjligheter genom att kringgå utmätning från kommande arv i arvavståendet till sina barn. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB)

Det finns lite olika sätt att avstå arv, och beroende på situationen kan utfallet bli olika.

Till att börja med har särkullbarn, i enlighet med 3 kap 9 § ÄB, rätt att "skjuta upp" sin möjlighet att taga arv tills den efterlevande maken dör. Detta betyder att ett särkullbarn då i praktiken erhåller sitt arv samtidigt som den efterlevande makens arvingar vid dennes frånfälle. Detta är dock inte detsamma som ett avstående, utan snarare ett uppskjutande av arvstagandet.

Det är möjligt att avstå framtida arv, i enlighet med 17 kap 2 § ÄB. Detta görs skriftligen till arvlåtaren. Notera att detta måste ske innan dödsfallet. Här har det diskuterats om borgenärer kan angripa detta ställningstagande. Däremot har det konstaterats att borgenärer inte kan göra anspråk på något så personligt som ett framtida arv. Här kan således inte KFM göra någonting.

Kommer systern erhålla testamente kan hon göra så att hon helt enkelt inte accepterar testamentet.

Däremot – ett avstående från arv till förmån för egna barn är möjligt. Men om detta görs efter dödsfallet klassas det som en gåva, vilket betyder att borgenärer kan angripa gåvan vid exempelvis en konkurs. Vid utmätningsförfaranden finns inte samma möjlighet att "återvinna" en rättshandling.

Sammanfattning

Det beror alltså på om arvlåtaren har avlidit innan eller efter avsägelsen av arvet. Däremot, då det handlar om utmätning torde det inte göra någon skillnad eftersom utmätningsborgenärerna då kan ansöka om att utmäta annan egendom istället. Det torde alltså inte vara några problem att avstå arvet till förmån för hennes egna arvingar.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (251)
2019-07-12 Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?
2019-06-30 Arvsavsägelse
2019-06-26 Kan en bröstarvinge få sin laglott trots att denne har avsagt sig rätten till den vid ett tidigare tillfälle?
2019-05-19 Ska man avstå eller avsäga sig ett arv?

Alla besvarade frågor (71168)