Hej! Kan man klaga på socialsekreteraren?

2019-04-06 i Myndigheter
FRÅGA
Hej kan man klaga på socialsekreteraren
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det går att överklaga vissa av socialtjänstens beslut till förvaltningsrätten, exempelvis om socialtjänsten har avslagit en ansökan om bistånd. Jag tolkar dock frågan som att du inte vill överklaga ett specifikt beslut, utan är missnöjd med själva socialsekreteraren. Nu framgår det inte av din fråga av vilken anledning du vill klaga på socialsekreteraren, men jag kommer att gå igenom några möjligheter som finns.

Klaga hos socialsekreterarens chef

Om du är missnöjd med socialsekreteraren är en möjlighet att prata med socialsekreterarens chef.

Göra en anmälan till IVO

Om du anser att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamhet kan du göra en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Du kan läsa mer på IVO:s hemsida, länk här

Göra en anmälan till JO

Slutligen kan du också klaga hos JO (justitieombudsmannen). Man kan klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende. Länk till JO:s hemsida här

Vad du kan göra nu

Du har fått några alternativa möjligheter för att visa missnöje med socialsekreteraren. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (330)
2020-05-28 Kan jag överklaga min grannes bygglov till att måla om huset?
2020-05-03 Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?
2020-04-21 Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU
2020-04-19 Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?

Alla besvarade frågor (80471)