Hej, jag och min bror har fått vår Pappas hus i gåva. Min bror vill lösa ut mig för han vill behålla huset. Hur gör vi på lämpligt sätt?

2019-03-01 i Fastighet
FRÅGA
Hej, jag och min bror har fått vår Pappas hus i gåva. Min bror vill lösa ut mig för han vill behålla huset. Hur gör vi på lämpligt sätt?Tack för hjälpen,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

När man vill överlåta en fastighet (eller en andel i fastighet) är det viktigt att formkraven efterföljs. Dessa hittar vi i 4 kap. 1 § jordabalken (JB) och där framgår att köpehandlingen (kontraktet) måste undertecknas av alla parter; dvs överlåtaren (du) och förvärvaren (din bror).

Vidare framgår att en överlåtelseförklaring måste finnas - denna innebär att det i handlingen framgår att ifrågavarande fastighet överlåts till förvärvaren. Dessutom måste en köpeskilling framgå. Samma krav gäller när det är fråga om gåva, 4 kap 29 § JB.

Att handlingen bevittnas är inte ett krav för att en giltig överlåtelse ska föreligga, men är av betydelse för att köparna ska erhålla lagfart.

Sammanfattning

Det är alltså dessa krav som måste efterföljas för att en giltig överlåtelse ska föreligga. Jag föreslår att ni tar kontakt med en mäklarbyrå som kan hjälpa er att upprätta ett formenligt kontrakt.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll