Hej! Gäller inte det som står i ett påskrivet provanställning avtal?

2020-04-16 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Gäller inte det som står i ett påskrivet provanställning avtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte riktigt av din fråga vad som har inträffat, men jag tolkar frågan som att du har en provanställning och att det finns ett skriftligt avtal, men att det nu har skett en avvikelse från avtalet, är det korrekt? Jag kommer att gå igenom vad som gäller rörande provanställning och rätten att avsluta en provanställning samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller rörande provanställning och rätt att avsluta en provanställning?

Till att börja med är det tillåtet att avtala om en tidsbegränsad provanställning som ska vara högst 6 månader, se Lag om anställningsskydd 6 § 1 st (här). Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning, se Lag om anställningsskydd 6 § 2 st (här). Om inget annat har avtalats får en provanställning avbrytas även innan prövotiden har gått ut, se Lag om anställningsskydd 6 § 3 st (här).

Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen behöver arbetsgivaren inte ange något skäl till detta. Väljer arbetsgivaren att motivera varför provanställningen avslutas får det inte motiveras på ett diskriminerande sätt.

Om en provanställning avslutas kan detta inte prövas enligt Lag om anställningsskydd. Det kan dock bli aktuellt att angripa en avbruten provanställning genom Diskrimineringslagen (här) eller Lag om medbestämmande i arbetslivet (här).

Vad du kan göra nu

Det framgår inte av din fråga vad avvikelsen från provanställningsavtalet består i, men om du är medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll