Hävningsmöjligheter vid felaktig vara

2015-09-15 i Köplagen
FRÅGA
Är egenföretagare, köpt en padda för att utföra markarbete. Denna padda har inom ett år gått sönder ganska rejält och jag vill häva köpet och få pengarna tillbaka då jag tycker varan är under all kritik. På fakturan för Paddan står det: Garanti 1år. Reklamation 1 år. Har jag rätt att kräva pengarna tillbaka? Företaget vill enbart laga och skicka tillbaka paddan till mig.
SVAR

Tack för din fråga.

Då det är ett köp mellan två näringsidkare är det köplagens bestämmelser som blir tillämpliga i detta fall, då inte heller något annat verkar ha avtalats. Då ni, av dina givna uppgifter att beakta, verkar vara överens om att ett fel föreligger utelämnar jag den aspekten och nedan behandlas enbart frågan om felets följder i rättslig mening.

Ur köplagens 36 § framgår att säljaren har en rättighet att få sin chans att avhjälpa felet, det vill säga reparera paddan, eller företa omleverans. Men detta får endast ske om reparationen eller omleveransen kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare. Med väsentlig olägenhet avser man exempelvis fall där varan utgör en del i en process hos köparen som inte kan avvakta ett avhjälpande då det skulle innebära en stor förlust för köparen. Man gör en intresseavvägning mellan ditt behov av att snabbt återfå en fungerande vara gentemot säljarens intresse av att ges möjlighet att reparera felet. Detta avgörs från fall till fall, då dina uppgifter inte ger någon information om dessa förhållanden får en bedömning av detta utelämnas.

Ett annat lagrum att kika i är 37 § som skulle kunna ge en annan möjlighet att häva köpet, nämligen att reparationen måste ske inom skälig tid. Men då reparationen ännu inte blivit aktuell och då inget annat framgår utelämnas även denna aspekt som dock ändå bör noteras då det kan förhålla sig annorlunda än vad som antagits.

I köplagens 39 § framgår att hävningsrätt alltid föreligger, oavsett säljarens rätt till avhjälpande, om felet är av väsentlig betydelse för köparen OCH säljaren insåg eller borde ha insett detta. Då du nämner att du upplever paddan vara under all kritik och inte är intresserad av att få en ny sådan skulle det möjligen kunna ses vara ett fel av väsentlig betydelse, men den stora frågan blir istället huruvida säljaren borde insett detta. Generellt sett är det mycket svårt att bevisa att en säljare är medveten om att varan är funktionsoduglig för ändamålet, varför det troligen faller på detta. Men likt tidigare nämnt kan det självklart finnas aspekter som tyder på annat.

Önskar du vidare juridisk konsultation i detta ärende är du varmt välkommen att kontakta oss per telefon på 08-533 300 04.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85295)