Hävning vid köp av husvagn efter två år

2016-03-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en husvagn i min enskilda firma av en annan firma, har ett täthetsgaranti på fem år.Min husvagn fick fuktskada efter två år i stort sett hela husvagnen, jag lämnade in den till firman som jag köpte husvagnen av.Dom sa att det skulle ta ca 4 veckor, nu har det gått fem månader och jag har inte fått tillbaka husvagnen.Jag måste ha husvagnen i mitt jobb så min fråga är om jag kan häva köpet, så jag kan köpa en ny husvagn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Då det gäller köp mellan företag så gäller lite andra regler än för vanliga privatpersoner. I ditt fall är det tillämpning av Köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller.

Det verkar som att det föreligger fel på husvagnen enligt 17-19 §§ KöpL och det verkar inte som att säljaren ska ha bestridit, så det kommer jag inte att behandla fortsättningsvis.

Du har enligt 34 § KöpL rätt att kräva avhjälpande, dvs. att säljaren åtgärdar felen på husvagnen utan någon kostnad för din del. Dock ska detta ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för din del. Att behöva vänta 5 månader kan inte anses skäligt för din del! Därav bör inte avhjälpande längre komma på fråga!

För att hävning (innebär i princip ett återköp) ska komma på fråga förutsätter det att avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga enligt 37 § KöpL. - Detta krav är troligtvis uppfyllt då säljaren inte har lyckats reparera husvagnen på 5 månader!

Dessutom för att du ska kunna häva köpet krävs att du antingen gör det inom skälig tid från det att du märkt eller bort märka felet eller – om du först begärt avhjälpande eller omleverans men säljaren försummat att utföra sådan åtgärd – inom skälig tid från det att säljarens frist för avhjälpande eller omleverans gått ut. Detta enligt 39 § KöpL. - För din del verkar det som att det skulle kunna finnas en möjlighet för dig att häva köpet då du har begärt avhjälpande men säljaren inte har kunnat genomföra detta. Du har dessutom gett säljaren skälig tid - Det har ju gått snart 5 månader!

Dock så föreligger ett viktigt kriterium för att du verkligen ska ha goda möjligheter till hävning.

Enligt 39 § 1st KöpL - Köparen får häva köpet pga. fel, om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för honom och säljaren insåg eller bort inse detta. - För dig innebär det att det felet måste vara av väsentlig betydelse för dig och att säljare har insett detta vid försäljningen. Fuktskada i hela husvagnen skulle jag kunna anta vara ett väsentligt fel, men det krävs en vidare utredning för att verkligen kunna slå fast ett sådant beslut.

Enligt förarbetena skall förutsättningarna för hävning prövas vid en helhetsbedömning av avtalsbrottets betydelse för dig, med beaktande av möjligheten att rätta felet eller kompensera dig för det genom övriga påföljder. - Innebär egentligen att det inte räcker med att förutsättningarna för hävning i 39 § KöpL är uppfyllda (det som jag ovan har nämnt) utan att det skall bedömas om du som köpare skäligen borde nöja dig med prisavdrag eller skadestånd.

Slutsats: Det är som huvudregel väldigt svårt att få igenom en hävning av köp. Min rekommendation till dig är istället att begära skadestånd (enligt 40 § KöpL) eller prisavdrag (37 § KöpL) på husvagnen pga. de väsentliga fel som föreligger gällande fuktskadan. Du skulle kunna hyra en annan husvagn så länge för att begränsa den eventuella skada som uppstår nu när du är utan husvagn och den kostnaden får säljaren stå för. Du skulle även kunna kräva skadestånd för den tid du har behövt vara utan husvagnen. För att kunna ge dig en ännu bättre bedömning hade jag behövt ytterligare information gällande ärendet. Jag hoppas dock att det här ger dig vägledning gällande hur du fortsättningsvis bör gå till väga.

Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?