Hävning vid köp av häst

Hej

Jag köpte en häst som privatperson för 3 v sedan ifrån en näringsidkare.

Hon talade om att hästen är en perfekt mot och dotter häst. Jag krävde veterinär besiktning på hästen samt provred den innan köp. Allt såg bra ut, tills att hästen kom hem till oss. Han visar tydligt att han inte gillar att bli hanterad eller riden. Han bitts och gör utfall mot mig och andra i stallet. Han försöker sparkas, visar med protest genom att han slår hårt med framhovarna i marken. Drar öronen bakåt och rusar emot en för att bitas. Han är otäck och opålitlig. Han vänner rädslor inom oss och vi tar avstånd. Han är inte alls den där fina lugna snälla hästen som säljaren påstår han vara.

Jag vill reklamera hästen och få köper att återgå men säljaren vill inte ta tillbaka han.

Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Tillämplig lag

Då du i egenskap av privatperson köpte en häst (vilket i lagens mening är en "lös sak") av en näringsidkare så är konsumentköplagen, härefter förkortad som KköpL, tillämplig (1 § KköpL). För enkelhetens skull kommer jag även att kalla hästen för vara i det följande svaret.

Är hästen felaktig?

En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den inte kan användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till (16 § första stycket, 16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket KköpL). Detta innebär att om hästen inte kan användas som en "mor-dotter-häst" så är den felaktig. Dessutom avviker varan från vad du med fog kunnat räkna med, eftersom säljaren innan köpet uppgav att hästen var snäll och lugn, vilket du också hade anledning att förvänta dig (16 § tredje stycket 3 punkten KköpL). I och med hästens egenskaper avviker från vad säljaren uppgav innan köpet så är den även felaktig på den grunden (19 § första stycket KköpL).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas eller hämtas (20 § KköpL). Detta kan orsaka problem i ert fall, eftersom det alltid finns en viss osäkerhet kring djur och deras beteenden. Med andra ord kan en häst vara snäll och ridbar hos en person, och nästintill farlig hos en annan utan att säljaren har dolt någonting. Detta gör att ni har bevisbördan för att felet var ursprungligt, eftersom det inte lätt går att anta att "felet" fanns där från början och inte har tillkommit i efterhand (20 a § KköpL).

Påföljder vid fel i vara

Lyckas ni få igenom er argumentation om att felet var ursprungligt så har ni möjligheten att kräva vissa påföljder (22 § KköpL). Du anger att du vill häva köpet (det vill säga att köpet ska återgå), vilket är möjligt i och med att avhjälpande eller omleverans inte är möjligt eftersom det inte är en konkret skada som går att åtgärda och inte heller möjligt att "omleverera" ett specifikt djur (28 § KköpL). Om felet är av väsentlig betydelse för dig har du därför rätt att häva köpet (29 § KköpL). Att det är av väsentlig betydelse kan vara för att du inte alls kan "använda" hästen till det avsedda syftet, vilket gör att du har förlorat den huvudsakliga anledningen till att ingå avtalet. För att ha rätt att häva köpet måste du reklamera till säljaren inom en skälig tid efter att du upptäckte felet, vilket jag tolkar frågan som att ni redan har gjort (23 § KköpL).

Sammanfattning

Hästen kan betraktas som felaktig, vilket ger er rätt till att häva köpet. Varför jag skriver "kan" är för att bevisläget tyvärr är svårt när det kommer till hästar och djur i allmänhet. Mitt tips till er är därför att samla på er så många argument som möjligt som backar ert påstående om att felet var ursprungligt, och därefter försöka nå en överenskommelse med säljaren. Skulle detta inte ge något resultat så är det möjligt att inleda en rättsprocess. Det ni då bör ha i åtanke är att det kan bli kostsamt och tidskrävande, och denna risk bör vägas mot kostnaden av hästen, er vilja att faktiskt få igenom en hävning av köpet, och de bevis ni har. Skulle ni behöva hjälp med att avgöra era chanser, eller mer hjälp i allmänhet så rekommenderar jag er att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”