Hävning vid dröjsmål pga inbrott?

2017-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har beställt en ny bil i juni i år. Den skulle levereras om ca 8 veckor.Fick besked om att jag skulle få den den 22/8. Natten mellan den 20-21/8 hade bilfirman inbrott och 26 bilar slogs sönder och delar av inredningen stals. Min bil var en av dem.Man hade slagit sönder framrutan och tagit ratten och någon elektronisk utrustning.Bilfirman säger att de ska återställa den i nyskick.jag har själv tappat lusten för den bilen. Jag anser inte att jag får en ny bil längre. Och leveranstiden kommer antagligen bli dubbelt så lång.Om jag ska avboka den så säger man att jag måste betala mellan 20 000 -45 000 kr.Kan jag göra något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en bil av ett företag gäller konsumentköplagen. Säljaren är i dröjsmål om varan inte avlämnas inom den avtalade tiden (9 §). Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen får denne häva köpet pga dröjsmålet (13 §). För att kräva detta måste köparen meddela säljaren inom rimlig tid (15 §).

Varan är felaktig om den inte stämmer överens med vad som är avtalat eller underförstått avtalat (16 §). Om felet är relevant får köparen häva köpet (29 §) om inte säljaren kan och vill avhjälpa felet (27 §). Annars har köparen rätt att kräva prisavdrag motsvarande mellanskillnaden av bilens ursprungliga värdet och dess värde i felaktigt skick (28 §). Köparen måste meddela säljaren inom rimlig tid om han vill vidta någon av dessa åtgärder (23 §).

Tolkning av ditt fall

Du har två möjliga tillvägagångssätt för att kräva prisavdrag eller hävning. Det ena är att kräva hävning pga att dröjsmålet i sig är av relevant betydelse för dig, t.ex. du är i stort behov av bil.

Det andra är att bilen numera inte är ny, såsom ni avtalat och att du därför inte är intresserad av den eftersom det var en grundläggande förutsättning för dig att bilen skulle vara ny. Om du inte vill häva kan du även pga detta fel kräva prisavdrag eftersom bilens värde minskat. I en domstolstvist hade du dock varit tvungen att visa att den faktiskt har minskat i värde, vilket inte är självklart. Säljaren har dessutom rätt att leverera en ny bil till dig istället.

Möjliga åtgärder

Du kan skriva ett email till säljaren om vilken påföljd du vill kräva och varför, du kan hänvisa till ovanstående resonemang och paragrafer. Det är inte osannolikt att du kan få till en kombination av dröjsmål och fel på varan eftersom din situation innehåller element av båda delarna. Du kan till exempel ha lättare att få prisavdrag istället för avhjälpning i och med att du redan fått vänta extra länge på bilen.

Om säljaren inte går med på dina krav kan ni förlikas genom att mötas på mitten eller på annat sätt som ni finner lämpligt. Om det inte kommer på fråga eller om du inte vill det, kan du anmäla säljaren till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan driva er tvist gratis och snabbare än en domstol. ARN:s beslut är inte tvingande men brukar trots det följas av företagen eftersom att en eventuell efterföljande tvist i tingsrätten brukar följa samma spår.

Om du förlorar tvisten i ARN och fortfarande anser att du har rätt, om du vinner i ARN och företaget inte följer beslutet eller om du av någon anledning inte vill börja i ARN, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Inför detta kan det vara en god idé att ta hjälp av våra jurister här på Lawline. Mer info om detta finner du här.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1319)
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?
2021-11-30 Hävning till följd av fel i varan vid konsumentköp

Alla besvarade frågor (97585)