Hävning vid dröjsmål

Hej, jag har köpt en pool av Svenska poolfabriken för ca 255 000 kr . Den skulle ha levererats den 7/6 men jag har ännu inte fått full leverans. Jag funderar nu på att häva köpet pga att jag vid tre utlovade leveranstillfällen varit hemma, städslat hjälp för att påbörja montering. Den leverans som kom dagen före midsommar var samtligt emballage vattenskadat och dessutom fattades vitala element för montering. Vi har betalt allt i förskott men hur kan jag häva köpet?

Kjell

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag antar att du köpt poolen i form som konsument och utanför någon slags näringsverksamhet, vilket gör att konsumentköplagen blir tillämplig.

Du har två olika sätt att gå tillväga, antingen genom dröjsmål eller fel i vara.

Enligt 9 § beskrivs det att ett dröjsmål föreligger ifall varan inte till fullo avlämnats. En konsument kan då häva enligt 13 § ifall dröjsmålet är av "väsentlig betydelse" eller ifall en tilläggstid har givits som inte är oskäligt kort.

Ni har även rätt till skadestånd för tex förlorad inkomst enligt 14 § ifall säljaren inte kan visa på att dröjsmålet föreligger utanför hans kontroll, vilket inte verkar troligt då tre leveranstillfällen ej fullgjorts.

Även så hade leveransen vitala samt det skadat emballaget vilket resulterar i fel i vara. Enligt 16 § så är det då ett fel i vara som enligt 28 § kan hävas. Även här brukar skadestånd utdelas, 30 §.

Bortfall av hävningsmöjlighet kan ske genom att varan förändrats eller brukats vilket jag antar att du inte gjort, 45§.

Viktigt att komma ihåg är att du måste meddela att du vill häva köpet oavsett ifall du önskar göra det genom felet eller dröjsmålet.

Patrik OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo