Hävning, prisavdrag eller omleverans vid fel i vara enligt köplagen?

2016-08-13 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Har köpt en katt till avel. Hans mamma fick en hjärtsjukdom och han kan därför inte användas i avel och kastrerades i samråd med uppfödaren. Säljaren lovade först en ersättningskatt men det löftet tog säljaren tillbaka då hon själv ville behålla katten i avel. Blev sedan lovad en annan ersättningskatt. Kort därefter vill säljaren ha mer betalt för denna katten. Köplagen gäller då vi är uppfödare båda två. Vi vill ha vår köpeskilling tillbaka då vi inte kunde använda honom i avel och vi inte får vår ersättningskatt som utlovat.Hur går vi tillväga? Reklamera? Ska vi häva köpet? Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 30§ köplagen (KöpL) här stadgas vilka påföljder som kan göras gällande mot säljaren i detta läge. Eftersom säljaren har erbjudit sig att vidta omleverans har du endast rätt till prisavdrag eller hävning om säljaren inte vidtar utlovad omleverans, KöpL 36§. Möjligheten till omleverans är nämligen en rättighet som säljaren har (när det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen).

Om du alltså inte får en ersättningskatt i denna situation har du rätt att kräva prisavdrag av säljaren eller häva köpet. För att kunna häva köpet krävs det att felet är hävningsgrundande, dvs av väsentlig betydelse för köparen och säljaren bort inse detta, 39§. I ditt fall tror jag att detta krav är uppfyllt. Eftersom ett prisavdrag som jag förstår er situation inte skulle vara till någon nytta (ni vill ju ha en katt till avel, varför kastrerade katter är ointressanta för er) så skulle jag säga att ni ska meddela säljaren att ni vill häva köpet. Ni har ju ingen nytta alls av en kastrerad katt. Vid hävning återgår prestationerna, dvs köparen får tillbaka sina pengar mot att säljaren får tillbaka sin vara (här katt), 64§ KöpL. Ett meddelande om att du önskar häva köpet måste lämnas till säljaren "inom skälig tid", dvs så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis bör ni kräva att köpet hävs om inte säljaren ger er en ersättningskatt inom rimlig tid.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1227)
2020-09-27 Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare
2020-09-27 Fel i vara
2020-09-26 Fel i aktiebolag när hyresvärden gjort felaktigt uppsägning innan överlåtelse?
2020-09-25 Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (84505)