FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/06/2016

Hävning pga fel i motorcykel vid köp mellan privatpersoner? Dolda fel och undersökningsplikt

Jag köpte en motorcykel idag som hade lite skönhetsfel men skulle vara fin mekaniskt.

Påvägen hem strulade hojjen och när det senare blev mörkt visade det sig att motorlampan lusten men hade blivit täckt så det inte syntes i ljuset.

Har jag rätt att häva köpet pga dolda fel som inte nämnts innan köpet? Jag har betalat men papprena på ägarbyte är inte inskickade än.

Motorcykeln köptes av privatperson på blocket och inget kvitto skrevs.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du köpte motorcykeln av en privatperson tillämpas köplagen https://lagen.nu/1990:931 som utfyllande rätt. Enligt köplagen gäller ingen generell undersökningsplikt före köpet, se 20§. Har du inte undersökt motorcykeln och säljaren inte heller har uppmanat dig till att undersöka den, har du rätt att påtala felet enligt 17§ köplagen. Då kan säljaren fixa till felet eller ge dig ett prisavdrag, om du påtalar felen inom skälig tid från det att du upptäckt felet, se 32, 34-37§§.

Dolda fel, dvs sådana fel som man inte rimligen kunde upptäcka vid en undersökning, kan man dock påtala trots att en undersökning har gjorts. Huruvida du i så fall bort upptäcka felen eller inte beror på felens karaktär, dvs på vilket sätt "hojen strulade". Hävning kan endast komma ifråga som en sista åtgärd, ifall du antingen inte undersökt varan eller vid en undersökning inte bort upptäcka felet, samt att felet är av väsentlig betydelse och säljaren bort inse det.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo