Hävning pga fel i motorcykel vid köp mellan privatpersoner? Dolda fel och undersökningsplikt

2016-06-04 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en motorcykel idag som hade lite skönhetsfel men skulle vara fin mekaniskt. Påvägen hem strulade hojjen och när det senare blev mörkt visade det sig att motorlampan lusten men hade blivit täckt så det inte syntes i ljuset. Har jag rätt att häva köpet pga dolda fel som inte nämnts innan köpet? Jag har betalat men papprena på ägarbyte är inte inskickade än.Motorcykeln köptes av privatperson på blocket och inget kvitto skrevs.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du köpte motorcykeln av en privatperson tillämpas köplagen här som utfyllande rätt. Enligt köplagen gäller ingen generell undersökningsplikt före köpet, se 20§. Har du inte undersökt motorcykeln och säljaren inte heller har uppmanat dig till att undersöka den, har du rätt att påtala felet enligt 17§ köplagen. Då kan säljaren fixa till felet eller ge dig ett prisavdrag, om du påtalar felen inom skälig tid från det att du upptäckt felet, se 32, 34-37§§.

Dolda fel, dvs sådana fel som man inte rimligen kunde upptäcka vid en undersökning, kan man dock påtala trots att en undersökning har gjorts. Huruvida du i så fall bort upptäcka felen eller inte beror på felens karaktär, dvs på vilket sätt "hojen strulade". Hävning kan endast komma ifråga som en sista åtgärd, ifall du antingen inte undersökt varan eller vid en undersökning inte bort upptäcka felet, samt att felet är av väsentlig betydelse och säljaren bort inse det.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88099)