FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/10/2015

Hävning på grund av fel färg?

Hej, sålde en filt via blocket och i annonsen beskriver jag den som ljusgrå. Filten har jag själv köpt begagnad på nätet som ljusgrå. Den finns även i sagegrön & tittar man på återförsäljares hemsida är det svårt att se skillnad på den ljusgråa & den sagegröna. Köparen hävdar att jag har annonserat den felaktigt då jag skriver att den är ljusgrå men hon anser att den är sagegrön. Köparen vill häva köpet & hotar med att driva ärendet via kronofogden med hänvisning till särskild handräckning, som jag tolkar har med egendom att göra. Det hon skulle kunna hänvisa till är i så fall köplagen. Min fråga är dock hur avgörs detta fallet då jag anser att filten är ljusgrå men köparen hävdar att den är sagegrön.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är det Köplagen som blir av intresse mellan dig och köparen då ni båda handlat som privatpersoner vid försäljningen av filten. KöpL hittar du här.

För att avgöra om ett fel som kan ligga till grund för hävning ska anses föreligga måste man se till avtalet mellan parterna. Enligt 17 § ska varan stämma överens om vad som avtalats i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Hit bör alltså filtens färg räknas in.

Enligt 20 § får inte köparen som fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. I denna fråga blir det av vikt om du och köparen träffades så hon fick se filten innan hon köpte den, eller om du skickade den hem till henne då hon betalat. Om hon hade möjlighet att se filten och inte då upptäckte att det var fel färg har hon alltså inte rätt att hävda att det föreligger ett fel och har då inte rätt att häva köpet. Om du däremot skickade filten hem till henne utan att hon sett den hade hon anledning att lita på att filten var grå, och därmed kan fel anses föreligga.
Då det är hon som hävdar att filten är fel färg, alltså sagegrön istället för ljusgrå borde det vara hennes ansvar att bevisa att filten faktiskt är sagegrön, då det verkar vara svårt att se skillnad.

Hävning av ett köp innebär att prestationerna går åter. Du får alltså tillbaka filten och köparen får tillbaka pengarna. För att köparen ska ha rätt att häva köpet krävs att avtalsbrottet är väsentligt, se KöpL 39 §. Detta är en svår bedömning att göra med denna lilla information. Om köparen lyckas bevisa att filten faktiskt är sagegrön kan det möjligtvis bli fråga om hävning.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”