FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/05/2015

Hävning på grund av dröjsmål med betalningen

Hej,

min fru har sålt sin bil till en köpare som betalade 28.000 kr och skulle betala resten 10500 till bank konto. Men de 10.500 kom inte in på bankkonto enligt överenskommelse. Kan min fru avbryta affären och få bilen tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att din fru (i egenskap av privatperson) har sålt bilen till en annan privatperson. I sådana fall gäller reglerna i köplagen (KöpL) (https://lagen.nu/1990:931).

Den grundläggande juridiska tanken är ”pacta sunt servanda” (avtal skall hållas) och detta så långt som möjligt. Huvudregeln i din frus fall är såldes att köparen av bilen skall betala in resterande del av köpesumman den dag/tid och på det sätt som de har kommit överens om. Av frågan framgår inte inom vilken tid köparen skulle betala in resterande del av köpesumman. Framgår inte tiden av avtalet så ska köparen betala när säljaren kräver det enligt KöpL 49§ (https://lagen.nu/1990:931#P49S1). Om tiden för inbetalningen framgår av avtalet men att denna tid har löpt ut utan att köparen har betalat, så har din fru rätt häva köpet enligt KöpL 54§ (https://lagen.nu/1990:931#P54S1).

Som jag tolkar frågan så finns bilen redan hos köparen. I sådana fall har lagstiftaren sagt att om varan (bilen) har avlämnats men köparen inte betalat i tid, så kan säljaren (din fru) endast häva köpet om hon har förbehållit sig sådan rätt vid avtalets ingående. Detta innebär alltså att om det i avtalet mellan din fru och köparen finns ett så kallat ”återtagandeförbehåll” så kan hon häva köpet, men om något sådant inte finns så kan hon tyvärr inte häva köpet. Tanken bakom denna bestämmelse är att om säljaren inte skrivit in ett sådant förbehåll så har han/hon nöjt sig med köparens personliga betalningsförmåga.

Att din fru eventuellt (beroende på om förbehåll finns eller inte) inte har någon juridisk rätt att häva köpet utesluter dock naturligtvis inte att din fru kan kontakta köparen och fråga om denne kan och har tänkt betala resterande del av köpesumman, alternativt om denne kan lämna tillbaka bilen och återfå den summa som redan har betalats in.

Skulle detta inte vara tillräckligt så råder jag din fru att väcka talan vid domstol för att få ut sina pengar alternativt få tillbaka bilen.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica KnechtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo