Hävning och skadestånd på grund av försenad varuleverans

2015-05-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag skulle vilja veta om köpare har rätt att avbeställa varorna för försenad leverans på pga strejk på säljarens sida och om köpare har rätt att få skadestånd av säljaren i så fall. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av frågan om köparen är konsument eller inte. Jag utgår därför från att köparen inte är konsument och lägger till en kortare text om hur det i princip skulle vara om det handlar om ett konsumentköp.

Sammanfattning och råd

I första hand bör köparen vända sig till avtalet och se vad köparen och säljaren kommit överens om ska gälla vid försenad varuleverans. Om de inte har avtalat om saken så gäller som huvudregel att köparen får häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren visste att det var så.

Om köparen har rätt till skadestånd eller inte beror på varför strejken uppkommit. Köparen har dock i varje fall rätt till ersättning om säljaren inte har berättat om förseningen i tid. Om varorna har levererats så måste köparen så snart som möjligt berätta att hen vill häva köpet eller ha skadestånd. Om köparen är konsument går det inte att avtala att köparen ska ha sämre avtalsvillkor än de jag beskrivit.

Utförligare svar

Frågan om när köparen har rätt att avbeställa varorna, att häva köpet som det heter rent juridiskt, är något som säljaren och köparen kan komma överens om sinsemellan i köpeavtalet. I första hand bör köparen därför titta i avtalet eller vända sig till säljaren och fråga.

Om de inte har avtalat något särskilt om vad som gäller om varorna blir försenade reglerar Köplagen situationen. Köplagen hittar du här!

Häva avtalet?

Huvudregeln är att om varuleveransen försenas, så får köparen häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett att leveranstiden var väsentlig för köparen, se köplagen 22§ och 25§.

Att förseningen beror på en strejk spelar ingen roll för frågan om köparen har rätt att häva avtalet.

Skadestånd av säljaren?

Om köparen lider någon direkt skada på grund av att varorna levereras för sent, så har köparen rätt till ersättning för den skadan. Om säljaren visar att förseningen beror på ett hinder utanför hens kontroll så har köparen dock inte rätt till skadestånd, se 27§.

När förseningen beror på strejk på säljarens sida beror därför köparens rätt till skadestånd på vad som utlöst strejken. Om strejken beror på att säljaren brutit mot lagen eller mot kollektivavtal, så anses det ligga inom säljarens kontroll och köparen har då rätt till skadestånd. Om strejken istället är ansluten till allmänna kollektivavtalsförhandlingar, så är det inget som säljaren i allmänhet anses ha kontroll över och köparen har då inte rätt till skadestånd.

Om säljaren inte har berättat för köparen att varorna kommer försenas inom skälig tid efter att säljaren fått kännedom om förseningen, så har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om hen hade fått veta om förseningen i tid, se 28 §.

Om varorna har levererats till köparen men är levererade för sent, så måste köparen berätta för säljaren att hen vill häva köpet eller få skadestånd för att ha rätt till hävning eller ersättning. Köparen måste berätta detta för säljaren inom skälig tid efter att köparen fick veta att varorna avlämnats för sent, se 29 §

Om köparen är konsument

Om köparen är konsument gäller konsumentköplagen. Det betyder att om köparen och säljaren har avtalat om saken, så kan deras avtal i princip inte ha sämre villkor för köparen än de här uppräknade villkoren. Om köparen är konsument kan det vidare vara lättare för köparen att häva köpet.

Konsumentköplagen hittar du här, och det jag beskrivit framgår av 3 § och 9 - 15 §§.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor om någon särskild del i den här generella beskrivningen så kan du återkomma till oss.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82572)