Hävning och prisavdrag vid avtal om tillhandahållande av tv-kanaler via bredband

Har ett avtal med en leverantör på ett tv paket via bredband som löper på 2 år. Sedan september 2016 har inte överföringen fungerat tillfredställande "Pixlar och frysta bilder omvartannat" Man hänvisar från företaget att man felsöker, men kommer inte tillrätta med problemet. Jag vill häva avtalet då man inte fullföljer givna avtal man har ny börjat fakturera mig för något som jag inte kan använda....Ska jag betala fakturorna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om du kan häva avtalet och om du på något sätt kan undgå att betala fakturorna.

Kan du häva avtalet?

Det finns ingen särskild lag som reglerar vilka avtalsvillkor som gäller för tillhandahållande av bredband till konsumenter. Därför rekommenderar jag att du i första hand undersöker villkoren som finns i just ditt avtal.

Om sådana saknas eller om de inte behandlar frågan om hävning får svaret sökas i s.k. allmänna kontraktsrättsliga principer. Av dessa följer att hävning kan ske vid väsentliga kontraktsbrott (här kan man jämföra med t.ex. 39 § köplagen (1990:931), 21 § andra stycket konsumenttjänstlagen (1985:716), och 35 § första stycket första punkten kommissionslagen (2009:865)).

Om problemen innebär att du inte kan utnyttja tv-paketet föreligger med all sannolikhet ett väsentligt kontraktsbrott. Om leverantören inte kan avhjälpa problemet kan du då nog häva avtalet.

Ska du betala fakturorna?

Du är skyldig att periodvis betala pengar enligt ditt avtal med leverantören. Eftersom du inte har hävt avtalet med giltig verkan har inte din betalningsskyldighet bortfaller – den bortfaller bara för tiden efter att du har hävt avtalet.

Vid kontraktsbrott pga. kvalitetsbrister i tjänsten kan du nog kräva att din betalningsskyldighet sätts ned för att kompensera för bristen i överföringen (här kan man bl.a. jämföra med 38 § köplagen (1990:931), 21 § konsumenttjänstlagen (1985:716) och 13 § kommissionslagen (2009:865)). Vad som står i ditt avtal går dock före vad som följer av allmänna kontraktsrättsliga principer, varför du bör undersöka det först.

Rätten till prisavdrag förutsätter att du kräver prisavdrag. Prisavdrag innebär att din betalningsskyldighet minskas genom avdraget. Har du redan betalat leder prisavdraget till att du kan kräva att leverantören betalar tillbaka en summa som motsvarar avdraget till dig.

Slutsatsen är att du just nu är skyldig att betala fakturorna.

Rekommendation

Undersök vad som står i ditt avtal. Om avtalet inte säger något om saken kan du med all sannolikhet kräva prisavdrag av leverantören, vilket du då också bör göra. Därefter får du överväga om du tycker att det är värt att försöka att häva avtalet.

Sammanfattning

Hävning kan allmänt sett ske vid väsentliga kontraktsbrott. Om felet innebär att du inte kan utnyttja tv-paketet kan du nog häva avtalet. Prisavdrag kan oftast ske vid ”fel” i prestationen. Du kan nog kräva prisavdrag, men eftersom du inte har gjort gällande prisavdrag är du just nu fortfarande skyldig att betala fakturornas hela belopp. Vad som följer av ditt avtal går dock före vad som gäller mer allmänt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med hävning och prisavdrag vid bristande fullgörelse är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000