FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/02/2017

Hävning och ersättning vid försening

Hej,

Jag har en enskild firma som fixar datorer. Nyligen avtalade jag med ett företag att fixa deras datorer, jag undersökte datorerna och det skulle bytas flera delar i deras datorer. Jag beställde de delar av ett annat företag och var personligen i kontakt med det företaget (som jag beställde delar ifrån) för att jag ville veta sista datum för leverans. Utifrån det datumet så gav jag också kunden ett slut datum på att jag skulle fixa deras datorer, när tiden för leverans närmar sig, så kontaktar det företaget som skulle skicka datordelarna till mig och meddelar att det har hänt en stor händelse i deras lager som dem inte kunde påverka och att de därför inte kan leverera saker i tid. Jag vill inte förlora min nya kund och vill därför beställa delar av ett annat företag, men det kostar betydlig mer än vad det skulle kosta om det första företaget skulle leverera. Kan jag få skadestånd? Kan jag avsluta avtal med det första företaget eftersom dem kan inte leverera, men att jag köper från det andra företaget, men att det gamla företaget måste betala mellanskillnad eftersom vi hade ju ingått ett avtal? Jag är förvirrad vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Det är svårt att svara på exakt hur det ligger till i ditt fall. Köplagen är den lag som är tillämplig. Denna lag kan dock avtalas bort. I väldigt många fall så tillämpas olika standardavtal eller andra separata avtal som sätter köplagen ur spel.
Jag kan ge dig ett svar som är baserat på Köplagen, men det ska poängteras att detta endast gäller om ni inte använt er av ett annat avtal som har andra regler.

Hävning av ett avtal är möjligt i enlighet med 25§ Köpagen (KöpL). För att du ska kunna göra detta måste dock avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren måste dessutom insett eller borde ha insett detta. Detta innebär alltså att du i princip måste ha gjort klart för säljaren vid köpet att det är av mycket stor vikt för dig att du får varorna i tid och att du riskerar att förlora din egen kund annars.
Det är du som har bevisbördan gällande huruvida säljaren var medveten om hur viktigt det var att leverera varorna i tid.

Vad gäller skadestånd så har du rätt till detta enligt köplagen 27§.

Säljaren kan undgå skadestånd genom att visa att förseningen berodde på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte hade kunnat ha förhindrat.

Jag vet inte de exakta omständigheterna kring förseningen men överlag kan det sägas att det är svårt för säljaren att komma undan skadeståndsansvaret. En händelse på lagret är för det mesta något en säljare vet kan inträffa och befriar denne därmed inte från skadeståndsansvaret.

Du har rätt till det "negativa kontraktsintresset" i skadestånd. Det innebär att om du av någon anledning går med förlust pågrund av förseningen, t.ex att din avtalspartner säger upp reperationsavtalet med dig eller om du blir skadeståndsansvarig gentemot det företaget du ska reperera datorerna till pågrund av din försening, så blir säljaren av datordelarna skyldig att ersätta dig för uppkommen skada. Dock endast upp till den nivå du hade innan köpet av reservdelarna.

Detta innebär att du inte kan köpa nya, dyrare produkter och kräva att säljaren står för dessa. Om du däremot skulle göra en stor förlust pågrund av förseningen så kan säljaren bli skyldig att ersätta dig för förlusten, dock inte för utebliven vinst.

Sammanfattningsvis - Det är inte säkert att köplagen är tillämplig, andra avtal kan gälla. Om köplagen är tillämplig så kan du häva enligt 25§ Köplagen om kraven är uppfyllda. Du har även rätt till ersättning enligt 27§ Köplagen, men endast för förlust, inte för utebliven vinst.

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo