FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt05/07/2019

Hävning av privatleasingavtal

Hej,

Jag har privatleasat en peugeot 208 i snart 1,5 år. Inte kört så mycket, ca 750 mil.

Bensinförbrukningen har från början varit hög..ca 0.82 i snitt.

Jag klagade på detta, men dom sa att det reder sig när den är "inkörd", ca 300 mil.

När förbrukningen fortfarande låg på snitt 0.84 efter 400 mil så sa dom att den kommer gå ner efter första service.

Nu 100 mil efter första service så har förbrukningen gått upp till ca 0.88 i snitt.

Känns inte alls kul att ha nästan samma snittförbrukning som en vän som kör en Porsche Panamera.

ligger på 0,89..

Är detta en rimlig grund för att häva avtalet, reklamera bilen som förbrukar dubbelt så mycket bränsle som deklarerat!?

Det står med all önskvärd tydlighet på peugeots hemsida:

"En trecylindrig motor som är anpassningsbar och kompakt, bränslesnål och kraftfull på samma gång. Ett verkligt koncentrat av avancerad och effektiv teknik. Den erbjuder köregenskaper som är svårslagna på marknaden redan vid låga varvtal - en perfekt kompromiss mellan låga varvtal och hög prestanda. En motor med kraft och körglädje som reducerar förbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 25 %.

De energisnåla bensinmotorerna på nya Peugeot 208 har alla en förbrukning vid blandad körning under 4,5 l/100 km.i

Tillsammans med den nya automatlådan EAT6, kan turboversionen PureTech 110 S&S EAT6 skryta med koldioxidutsläpp på bara 104 g/km,i ett av de lägsta resultaten i segmentet bensinmotorer med automatlåda."

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har privatleasat en bil vars bränsleförbrukning varit högre än vad leasegivaren utlovat. Du har gång på gång fått garantier att förbrukningen ska gå ner efter ett visst antal körda mil, men det har inte skett. Nu undrar du om du kan häva avtalet på denna grund.

Tillämplig lag

Gällande just leasing finns ingen specifik lag som reglerar situationen då leasing ses som ett mellanting mellan köp och hyra. Därför får man förlita sig på allmänna avtalsrättsliga principer samt eventuella analoga tolkningar av närliggande lagar. Vid privatleasing går tyvärr leasetagaren miste om det skydd som denne hade haft vid ett köp av samma bil. Vid köp finns nämligen en hel del regler som försätter konsumenter i en fördelaktig situation, exempelvis konsumentköplagen, men denna lag gäller inte vid privatleasing då det inte handlar om ett köp.

I första hand är det ert leasingavtal som ska beaktas. Det första du bör göra är därför att studera avtalet för att se vilka möjligheter som finns för att häva avtalet i förtid. Det finns antagligen en del i avtalet som reglerar just denna situation.

Därefter är det läge att beakta avtalslagen. Enligt lagens första paragraf och enligt den viktiga principen pacta sunt servanda ska avtal hållas. Det som parterna kommit överens om gäller. Detta innebär att det krävs att något som står i avtalet inte har uppfyllts för att ett avtalsbrott ska anses ha skett. Att det står att bilen ska ha en viss bränsleförbrukning på hemsidan som sedan inte har stämt kommer antagligen inte ses som ett avtalsbrott. Om det däremot står i avtalet vad den genomsnittliga bränsleförbrukningen ska vara rör det sig om ett avtalsbrott.

Som nämnt ovan är det ert leasingavtal som i första hand reglerar vad som gäller för hävning. En lag som också kan ge ledning i frågan är lagen om avtalsvillkor i konsumensförhållanden (AVLK). Denna lag gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter. Under denna lags tillämpningsområde faller alltså leasing. Om ert avtal innehåller oskäliga bestämmelser om hävning, exempelvis om det kostar väldigt mycket att avbryta avtalet i förväg, går det att angripa dessa oskäliga bestämmelser med hjälp av AVLK och förklara dem ogiltiga. Ogiltigförklaringen sker då med hjälp av 11 § AVLK som hänvisar till 36 § avtalslagen. 36 § avtalslagen reglerar dock just oskäliga avtalsvillkor, och något sådant är det troligtvis inte fråga om i ditt fall. Om du leasat bilen av ett "seriöst" företag ser avtalet antagligen korrekt ut.

Konsumentköplagen

Vad som inträffat är istället ett fel i varan. Hade det här handlat om ett köp av bil istället för leasing hade konsumentköplagen varit tillämplig. I denna lag finns det utförliga regler om åtgärder vid fel i varan. Det skulle dock eventuellt vara möjligt att använda denna lag analogt, alltså att använda den fastän den egentligen inte är tillämplig. Detta eftersom du fortfarande är en konsument och därmed är ett skyddsvärt objekt. Det skulle vara ännu enklare att hävda att en analogi av konsumentköplagen kan användas om du påstår att du tänkt köpa ut bilen efter leasingperiodens utgång. Då handlar det ju rent faktiskt om ett avbetalningsköp.

Om konsumentköplagen går att tillämpa analogt kan du hävda att det föreligger ett fel i varan enligt 16 § 3 st. Där stadgas att varan ska anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Eftersom det tydligt står på hemsidan att bilens bränsleförbrukning inte ska överstiga 0,45 föreligger därmed ett fel. Vid fel i vara kan köparen i första hand kräva avhjälpande av felet eller omleverans. Det innebär att säljaren först har rätt att laga varan eller leverera en ny vara innan andra åtgärder kan komma i fråga. I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Om felet är väsentligt har köparen rätt att direkt kräva hävning enligt 29 §. Vad som utgör ett väsentligt fel avgörs i det enskilda fallet. I ditt fall tror jag att det skulle kunna handla om ett väsentligt fel då du drabbats av mycket högre bränsleförbrukning än vad du kunde förutsätta, vilket har medfört cirka dubbelt så höga bränslekostnader för dig. Om konsumentköplagen går att tillämpa analogt torde du därmed kunna häva avtalet.

Råd till dig

Eftersom just leasing är ett väldigt snårigt och oreglerat område är det svårt för mig att ge dig ett konkret råd. Jag rekommenderar dig dock att i första hand höra av dig till leasegivaren och hävda att konsumentköplagen är analogt tillämplig och att du har drabbats av ett väsentligt fel och därmed har rätt till hävning av avtalet. Skulle du inte få häva avtalet och vill gå vidare med ärendet och stämma leasegivaren tycker jag att du ska anlita en jurist. Du kan också anlita en jurist för att få en mer utförlig utredning av ärendet. Vill du anlita en av Lawlines duktiga jurister kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se så löser jag det! Du kan också maila mig om du har några frågor om mitt svar.

Lycka till!

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”