FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen18/12/2016

Hävning av nyköpt bil

Hej, köpte ny bil för lite mindre än ett år sedan. Fått samma fel på elektriska styrenheten 2 ggr. Jag har dessutom haft flera andra fel på bilen. Kan jag häva köpet/returnera bilen.

Lawline svarar

Hej!

Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL).

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL.

Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse för dig, 29 § KköpL.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att ta kontakt med säljaren för att göra en reklamation. När du reklamerar är det viktigt att du förklarar att bilen inte fungerar som den ska och vad problemet är. Du har sedan rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL regler. I första hand brukar man åberopa avhjälpande (dvs. reparation) eller omleverans eftersom att hävning innebär att felet måste varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. Att en ny bil inom ett års tid fått samma fel på den elektriska styrenheten två gånger borde kunna anses vara av väsentlig betydelse. Med tanke på att även andra fel föreligger bör du kunna häva köpet.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?