Hävning av köp vid fel på vara

2018-01-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
köpte ett spabad i butik 171129 ,lovade leverans 2-5 dgr. det tog 9 dgr . vid lev. var badet skadat.tanken var att ha det installerat innan julhelgenreklamerade skadan med foto ,tog ytterligare 9 dgr. innan svarman lovade att snabbt åtgärda idag 180104 står badet fortfarande emballerat på min uppfart och har gjort så sen den 8 dec.har givetvis inte betalt ännuhar jag rätt att häva köpet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har köpt ett spabad från ett företag, varpå konsumentköplagen är tillämplig (se 1 § konsumentköplagen).

Leverans enligt konsumentköplagen:
Jag tolkar det som att du hade ett ingått avtal med företaget om att leverans skulle ske efter 2-5 dagar. Följer det inte av avtalet när varan ska levereras, ska den levereras utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks (se 5 § konsumentköplagen). Om varan levereras för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på din sida, så föreligger det dröjsmål för säljaren. Ett exempel på när förseningen av varans leverans beror på köparen är om köparen underlåter att lämna de uppgifter som säljaren behöver för att kunna leverera varan (se prop. 2989/90 s.74).

Vid dröjsmål på säljarens sida har du som köpare en rätt att hålla inne på betalningen. Du kan även välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet eller att häva köpet. Du kan också kräva skadestånd (se 10 § konsumentköplagen). För att ha rätten att häva köpet eller kräva skadestånd på grund av säljarens dröjsmål, krävs att du inom skälig tid meddelar säljaren att du vill göra något av detta.

När säljaren är i dröjsmål bör du som köpare främst hålla på din betalning och kräva att säljaren levererar varan. Eftersom detta är gjort (om än 4 dagar försent), har du förmodligen större möjligheter att kräva påföljd för fel på varan.

Fel på varan:
En vara ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick, det vill säga motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om (se 16 § konsumentköplagen). Det framgår inte av din fråga vad det är för typ av fel på spabadet, men jag antar av vad du berättar att både du och säljare är överens om att det är ett fel på varan. Annars anses fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet och säljaren ska ansvara för sådana fel (se 20a § konsumentköplagen).

Åtgärder vid fel på varan:
Om varan är felaktig kan du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan dessutom kräva skadestånd och hålla inne på betalningen (se 22 § konsumentköplagen).

Eftersom säljaren i ditt fall har åtagit sig att åtgärda felet antar jag att du har reklamerat felet, vilket är ett måste för att kunna utnyttja sina rättigheter (se 23 § konsumentköplagen).

Ett avhjälpande (att säljaren åtar sig att åtgärda felet) ska göras inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. Bedömningen av den skäliga tiden ska göras med hänsyn till ditt intresse som köpare. I princip bör säljaren omgående göra detta. Har säljaren angett en tidsfrist och du har godtagit detta, får du inte göra gällande några andra påföljder (se prop. 1989/90:89 s. 120). Normalt bör en köpare kunna räkna med att avhjälpandet ska klaras av på ett par dagar, om det inte är så att varan kanske behöver skickas tillbaka till fabrik eller liknande (prop. 1989/90:89 s. 122). Skulle avhjälpandet dröja mer än detta har du som köpare en rätt till en ersättningsvara under tiden, vilket i ditt fall är svårt då det handlar om ett spabad.

Om ett avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller inte sker inom en skälig tid efter reklamationen, kan du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (se 28 § konsumentköplagen). Vid en begäran om att häva köpet ska en helhetsbedömning göras varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder ska beaktas (se prop. 1989/90:89 s. 128).

Hur ska du gå vidare?
Kontakta säljaren och fråga om åtgärden att rätta till felet. Sker inte detta snart, bör du ha möjlighet att häva köpet då det förmodligen inte längre är inom skälig tid och inte heller utan väsentlig olägenhet för dig som köpare (se 29 § konsumentköplagen).

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1349)
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?

Alla besvarade frågor (98676)