Hävning av köp vid fel på bil

2016-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo köpte nyligen en bil för 70 000 kr, av en bilförsäljare 30 mil från vårat hem.4 dagar efter hämtning blev det fel på luftfjädringen. vi tog kontakt med försäljaren och han gav order om att lämna bilen på verkstad i vår stad. det fixade luftfjädringen så att det funkade i 4 mil. då fick vi lämna in bilen på samma verkstad igen och då bytte de batteri i bilen på försäljarens order, som han senara hävdade att jag skulle betala. inte lång tid efter det så började bilen gå ojämnt och vi fick lasta upp den på släpkärra för att köra den till försäljarens verkstad. efter det funkade bilen i 1.5 månader och vi har nog kört med den ca 40 mil. (30 hem från försäljaren.) nu är det samma fel igen och han vill inte köpa tillbaka bilen och han påstår att vi inte har någon garanti kvar. bilen är en BMW från 2005. tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) är tillämplig i ert fall eftersom bilen är köpt av en näringsidkare, detta enligt 1 § KKöpL. Eftersom konsumentköplagen är tillämplig kan bilförsäljaren inte ge er sämre villkor än lagen.

Då bilförsäljaren påstår att ni inte har någon garanti kvar gäller lagens regler om fel på vara. Den bestämmelse som är tillämplig i ert fall är 16 § KKöpL eftersom bilen inte är i avtalsenligt skick och avviker från vad ni vid köpet kunde räkna med. Enligt 20 § KKöpL är bilförsäljaren ansvarig för fel som fanns vid avlämnandet även om felet påvisar sig efteråt. Det är dock konsumenten som behöver bevisa detta faktum. Enligt 20a § KKöpL anses ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet ha funnits vid avlämnandet. M.a.o. räcker det att felet påvisas för att bilförsäljarens bl.a. ska reparera felet.

Vid fel på bilen har ni som konsumenter rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 22 § KKöpL. För att någon av dessa påföljder ska aktualiseras behöver bilen reklameras, se 23 § KKöpL. Reklamationstiden löper på tre år och ni har två månader på er att meddela säljaren om felet för att kunna göra det gällande. För att ni ska kunna häva köpet och få era pengar tillbaka måste felet vara av väsentlig betydelse, se 29 § KKöpL. Vad som är att anse som väsentligt fel varierar från fall till fall.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ni, trots det faktum att garantin har löpt ut, har rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning om felet reklameras till säljaren inom god tid.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1226)
2021-06-17 Fått fel växthus, har man rätt till omleverans?
2021-06-17 Kan jag lämna tillbaka moderkortet köpt för en vecka sedan?
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?

Alla besvarade frågor (93196)