Hävning av köp vid dröjsmål

2019-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag som privatperson har köpt en cykel av en annan privat person. Vi kom överens om att han skulle skicka garantin till mig senare. Vilket han inte har gjort. Till detta hör att det är en ganska dyr cykel som bara är ett år.Vad kan jag göra. Kan man häva köpet eller kan man kräva en summa tillbaka som motsvarar vad garantin kan vara värd?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga rör köp av lös egendom mellan privatpersoner och således är Köplagen (köpL) tillämplig. Jag utgår från att garantibeviset är någon typ av kvitto eller annat pappersdokument.

Inledningsvis är min bedömning att köpeavtalet även omfattar bevis för garantin. Iom att du godkänt senare leverans av dessa utan bestämt leveransdatum ska de levereras inom skälig tid (9 § första stycket köpL) från det att er överenskommelse ingicks. Beroende på dokumentets beskaffenhet kan leveranstiden variera men den borde inte vara längre än ca 14 dagar.

Om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande får du göra påföljderna i 22 § köpL, varav hävning är den mest ingripande. Således ska inte fullgörelse vara ett alternativ samt så ska felet vara väsentligt för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köpL). Du kan dessutom kräva skadestånd för dina förluster om säljaren haft möjlighet att skicka garantin men inte gjort det (27 § köpL). Du måste reklamera till säljaren, helst skriftligen, så snabbt så möjligt (29 § köpL).

Min bedömning utgår från att säljaren är i dröjsmål och att du därmed har fog att häva köpet. Detta kan göras helt eller delvis genom att du yrkar på skadestånd motsvarande prisskillnaden för garantin alternativt att du önskar att prestationerna återgår helt. Problematiken kan vara att nå upp till beviskravet av att säljaren bort inse väsentligheten i ett uteblivet garantibevis. Denna bedömning kan göras utifrån exempelvis priset du betalt för cykeln. Alternativt kan du försöka förvissa dig var cykeln är köpt och besöka återförsäljaren och uppge ramnummret för att kontrollera garantitiden samt få utskrivet nytt garantiintyg.

Hoppas du fått svar på din fråga

Mvh,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1145)
2020-05-27 Har köparen rätt att häva köpet?
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp

Alla besvarade frågor (80458)