Hävning av köp pga felaktig vara

2015-05-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi gifte oss för en månad sen och hade anlitat en fotograf för porträttfoton. Vi hade ett möte då vi förklarade vad vi var ute efter samt pekade på en av hans tidigare publicerade bilder för att tydliggöra extra. När vi sedan tog fotona, påpekade vi under tiden att vi ville ta en bild så som vi visat och att vi inte ville ha med krystade fejkade bilder som han regisserade oss till. När vi sedan ber om att få förhandsgranska bilderna ser vi att ingen bild är så som vi önskat och att nästan alla är tagna med en vriden kameran så att horisonten lutar nästan 45 grader samt, några är urskölpa och de flesta har sådan där motiv som är krystade. Nu undrar vi, har vi rätt att reklamera? Vem bestämmer huruvida vi får pengarna tillbaka? Vi har ännu inte fått bilderna så vi har ju inte kunnat kopiera eller liknande. Vi har inte heller betalt hela summan, ska vi betala för bilder vi inte vill ha?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då avtalet avser ett s.k. tillverkningsköp där säljaren (fotografen) tillhandahåller materialet regleras avtalsförhållandet av konsumentköplagen(KKL), jfr 2§ KKL.
Enligt 16§ KKL är en vara felaktig om dess egenskaper inte stämmer överens med vad som avtalats. Eftersom fotografierna tagits ur märkliga vinklar osv trots att detta inte avtalats, är fotografierna att anse som felaktiga. För att kunna åberopa fel i vara krävs att reklamation skett inom skälig tid. Om reklamation sker inom 2 månader från det att felet märkts, eller borde ha märkts, anses detta ha skett inom skälig tid (se 23§).

Ni har rätt att kräva att fotografen avhjälper felet eller att fotografering sker på nytt, om detta kan ske utan oskälig kostnad för fotografen, 25§. Om så inte sker eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för er som köpare, har ni rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. För att hävning ska komma i fråga krävs att felet varit av väsentlig betydelse för er (28-29§§). Om hävning av köpet görs, ska prestationerna gå tillbaka. Ni behöver i sådana fall alltså inte betala för fotografierna.

En framställan om avhjälpande, omleverans (ny fotografering) eller hävning görs hos fotografen.
Skulle en tvist uppkomma, kan ni väcka talan vid domstol.

Hoppas detta var till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll