Hävning av köp när köparen inte medverkar

2019-02-27 i Köplagen
FRÅGA
Jag (privatperson) har sålt vinterhjul via Blocket till en annan privatperson. Köparen verkar dock väldigt trög och reagerar endast när jag 'hotar' med att sälja till någon annan om han inte hör av sig. Då svarar han att han fortfarande ska ha dom, inget mer. Jag har sedan påpekat att jag vill avsluta affären snarast eftersom det handlar om vinterhjul som jag vill bli av med nu under vintern och har kommit med flera förslag för avhämtning men får ingen respons. Min fråga är: Får jag sälja till någon annan eller är jag bunden till denna köpare? Hans anbud är nog hans första meddelande till mig: "Jag köper dom av dig.". Jag svarar med "Det går så bra det!" och sen frågan när han kan komma och hämta de. Gäller detta som min accept? Och i fall jag är bunden till köparen, hur får jag honom då att fullfölja köpet snarast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om köp mellan privatpersoner finns i köplagen (KöpL).

Jag tolkar din fråga som att du i första hand undrar om det är möjligt att dra dig ur avtalet med köparen ifråga, och att du i andra hand undrar om du på något sätt kan förmå köparen att fullfölja er affär.

Avtalet är bindande men köparen är skyldig att medverka till köpet

Genom de viljeförklaringar som du och köparen har avgett har ni träffat ett avtal som är bindande, se 1 kap. 1 § avtalslagen. Köparen har därmed en skyldighet att medverka till att köpet fullföljs, 50 § första stycket KöpL. Enligt din beskrivning verkar det inte som att köparen har medverkat till köpet i den utsträckning han är skyldig att göra.

Om köparen är medveten om ditt besvär har du rätt att häva köpet direkt

Om köparen inte medverkar har du rätt att häva köpet, om köparens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig och köparen är i ond tro, 55 § första stycket KöpL. Att köparen är i ond tro betyder att han inser – eller borde inse – besväret som uppstår för dig genom hans fördröjning. Det faktum att du hört av dig till honom upprepade gånger talar för att du på denna grund har rätt att häva köpet. Om köpet hävs är avtalet inte längre bindande.

Om du vill vara på den säkra sidan du kan sätta en tidsfrist

Den ovan beskrivna hävningsrätten gäller inte om köparen inte har varit förmögen att uppfatta ditt besvär. Om det finns en sådan möjlighet bör du – innan du säljer däcken till någon annan – kräva att köparen medverkar till köpet inom en viss utsatt tid, om du vill vara säker på att inte själv begå ett avtalsbrott. Om köparen inte inom tidsfristen hämtar däcken eller medverkar på annat sätt har du rätt att häva köpet, 55 § andra stycket KöpL. Tidsfristen får dock inte vara oskäligt kort: köparen ska med rimliga ansträngningar ha möjlighet att fullgöra sin förpliktelse.

Du har också rätt att hålla fast vid köpet och kräva köparens medverkan

Om du trots allt vill fullfölja köpet med denna köpare, har du rätt att kräva köparens medverkan, 52 § KöpL. Om köparen ändå inte medverkar har du rätt till skadestånd om du skulle drabbas av en ekonomisk förlust, 57 § andra stycket KöpL. Detta gäller dock inte om köparen visar att han haft giltiga skäl för sitt dröjsmål.

Det kan vara svårt att visa att man drabbas av en ekonomisk förlust i en situation som denna, eftersom du antagligen kan sälja däcken till någon annan, om inte denna säsong så kanske någon gång framöver.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1040)
2019-09-15 Jag andrahandsköpte en produkt och postnord tappade bort den. Vad ska jag göra?
2019-09-15 Kan köparen reklamera fem månader efter köp?
2019-09-13 Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person
2019-09-13 Sålt begagnad vara - ansvar och rättigheter

Alla besvarade frågor (72873)