FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/05/2017

Hävning av köp när båt och motor är av äldre årsmodell än säljare uppgett

Hej

Jag köpte en båt förra vecka som säljaren (privatperson) sa var av årsmodell 10 (båt och motor) men nu när jag kollade upp den via marinan så är båten av årsmodell -09 och motor av årsmodell -06.

Har jag rätt som köpare att häva köpet ?

Står även skrivet på kvittot av båt och motor skall vara av årsmodell -10.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du köpt båten av en privatperson är det köplagen (KöpL) som reglerar köpet, i den mån ni inte avtalat om avvikande villkor.

Föreligger fel i köplagens mening?

Båten ska stämma överens med avtalet (17 § KöpL). Avviker den från vad som framgår av köpeavtalet i fråga om båtens egenskaper etc. föreligger alltså ett fel. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (18 § KöpL). Utifrån din beskrivning är båten således behäftad med ett fel i köplagens mening, eftersom den avviker från vad som framgår av avtalet och från vad säljaren uppgett innan köpet.

Du som köpare får dock inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Har du undersökt varan får du inte heller åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL).

Är felet sådant att du borde upptäckt det?

Det framgår inte av din fråga om du undersökte båten eller om du avstod från undersökning trots uppmaning från säljaren. Exakt hur förfarandet innan köpet såg ut kan vara avgörande för svaret på frågan om du kan åberopa felet gentemot köparen, varför jag inte kan ge något definitivt svar på denna punkt. Att säljaren innan köpet gjort en utfästelse om årsmodellen talar dock generellt sett för att du får åberopa felet. Har du köpt båten över nätet på ex. Blocket och då inte undersökt båten (och säljaren inte heller uppmanat dig att undersöka båten) tyder detta också på att du kan göra felet gällande.

Jag vill dock poängtera att jag inte besitter någon närmare kunskap om just båtköp och det finns en möjlighet att det förväntas av en båtköpare att man kollar upp saker som årsmodell innan köpet, på samma sätt som det förväntas att man kollar upp att säljaren är den rätta ägaren av en båt eller en bil innan ett köp. För att få reda vad exakt på vad som gäller på denna punkt kan du ta kontakt med en jurist som specialiserat sig på köprätt. Är det så att säljaren medvetet lurat dig kan detta få andra konsekvenser för säljaren då det skulle kunna röra sig om ex. bedrägeri.

Har du rätt att åberopa felet gentemot köparen måste du göra en reklamation, alltså lämna ett meddelande till säljaren om felet (32 § KöpL). Varan ska reklameras hos säljaren inom "skälig tid". Vad skälig tid är beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men det bör göras så snart som möjligt för att undvika att den anses skett för sent.

Vilka påföljder kan göras gällande?

I första hand har man som köpare rätt att kräva avhjälpande och omleverans, men dessa påföljder tycks inte vara aktuella vid köp av detta slag (36 § KöpL). Därmed aktualiseras prisavdrag eller hävning. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Det ligger nära till hands att anse att det är av väsentlig betydelse för dig att båten och motorn är äldre än säljaren uppgett.

Jag skulle råda dig att i första hand ta kontakt med säljaren och förklara ditt missnöje. Kanske kan ni göra upp i godo på detta sätt. Vägrar säljaren gå med på prisavdrag eller hävning kan i sista hand en domstolsprocess genom stämning vara aktuellt, men detta riskerar att bli kostsamt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”