Hävning av köp gällande trasig bil

2016-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har köpt en bil från en bilfirma efter en månad går kamremmen av , den var bytt 2 dagar innan jag köpte bilen. De hävdar att jag har förorsakat detta på grund av att bilen har blivit för varm, de säger att det har läckt olja i motorn och att detta har påverkat. Min fråga är nu kan jag häva köpet? Har pratat med dem men vi kommer inte överens, vid första kontakten efter det att jag kört dit bilen så sa de att jag kan få en annan likvärdig bil eller pengarna tillbaka, men nu hävdar de att jag inte har rätt till detta bara att de byter kamremmen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du har köpt bilen av bilfirman i egenskap av konsument. Därför är Konsumentköplagen (1990:932) (KKL) (här) tillämplig eftersom den gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, se 1 § 1 st. KKL (här).

Bilen som du har köpt och som har gått sönder efter en månads tid är något som avviker från vad du med fog kunnat förutsätta. Bilen är därför att anse som felaktig enligt 16 § 3 st. 3p. KKL (här). Om en vara är felaktig får du som köpare kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 22 § KKL (här). Om du skulle kräva en annan påföljd än avhjälpande av felet eller omleverans, t.ex. hävning av köpet, så har butiken rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans innan köpet eventuellt hävs. Detta förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller betydande olägenhet för dig som köpare, vilket framgår av 27 § 1 st. KKL (här).

Svaret på din fråga är alltså att bilfirman har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans innan hävning av köpet kan bli aktuellt. Bilfirman kan därför välja att byta ut kamremmen som avhjälpande i detta fall, innan eventuell hävning av köpet kan ske.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1127)
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen
2020-12-31 Reklamera andrahandsköp
2020-12-31 Påföljder vid objekt i maten
2020-12-30 Vad krävs för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (88087)