Hävning av köp efter fel upptäckts på båt

2021-01-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en motorbåt 9 juli 2020 från en man som bor i Stockholm. Jag själv bor i Kalmar. Båten hittade jag på blocket. Innan köpet hade jag och säljaren sms konversation där jag frågar om båtens skick och om allt fungerar som det ska och även om det är något mekaniskt som är trasigt. Säljaren berättar att allt fungerar som den ska och att han har varit och åkt vattenskidor utan problem. Han berättar att han har byt impeler, termostat, och vattenpump och även att båten har servats efter förra säsongen. Vi skrev ihop en digital köpekontrakt innan köpet där vi båda signerade. Jag betalade 10000 kr i handpenningen innan båten skulle levereras. När båten anlänt i Kalmar åkte jag och transport killen ut på en 15 min båt tur och sen in till båtparkeringen som jag hade fixat. Därefter betalade jag resterande 58000kr. En vecka senare åkte jag ut på en båt tur och när jag hade bindat fast båten efter båtturen upptäckte jag några liter vatten under motorhuven. Jag gjorde likadana båt tur några dagar senare med samma resultat. Båten hade även onaturlig varvtal. Då bestämde jag att lämna in båten till Marinan. Jag fick tid den 10 augusti hos marinan och fick besked 15 augusti att motorblocken hade frusit sönder och spruckit. Jag kontaktade säljaren som var ovillig att göra något åt det. Nu har vi dragit igång rättsligt process. Det kostar 75000k för att åtgärda felen. Har bevis att motorblocken har frusit sönder som marinan har skrivit. Jag vill häva köpet, hur ser möjligheterna ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så önskar du att undersöka vilka påföljder som kan göras gällande vid fel på båten. Denna fråga regleras i köplagen (KöpL) eftersom detta gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner.

Riskens övergång:

Som huvudregel är det köparen som står för risken när ett avlämnande av varan skett (6 § KöpL). Det betyder att efter köparen fått varan är det köparen som är ersättningsskyldig för eventuella fel som uppkommer efter köpet, om inte felet beror på säljaren (12 § KöpL).

I ditt fall verkar båten inneha ett fel direkt ni testar den vilket talar för att felet fanns redan innan köpet. Då båten dock var i din besittning när felet upptäcktes är det mycket troligt att du måste bevisa att felet fanns innan båten överlämnades till dig (NJA 1991 s. 481). Det är alltså upp till dig att styrka att felet på båten fanns redan innan du tog över båten. Om det går att bevisa är säljaren ansvarig för felet.

Fel på varan:

Det anses vara fel på båten i lagens mening om den avviker från vad ni avtalet om eller åtminstone vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Även om båten sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen (19 § KöpL). Sådana fel kan tex vara att motorblocken frusit sönder som i ditt fall. Båten är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med ledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL).

Undersökningsplikt:

Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Det verkar utifrån din beskrivning som att ni testkörde båten innan du betalade, däremot hade den redan kommit i din besittning vilket talar för att köpet redan var fullbordat om ni inte avtalat om annat. Om felet var ett synligt fel som hade kunnat upptäckas redan vid testkörningen talar det dock för att du brutit i din undersökningsplikt.

Om felet är ett dolt fel kan det åberopas då du som köpare inte förväntas kunnat upptäcka det genom undersökning.

Är det ett fel du som köparen hade kunnat upptäcka kan du ändå åberopa felet om du kan visa att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla information.

Krav på reklamation:

Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Av din reklamation måste det framgå vad felen är och vilken påföljd du vill göra gällande. Detta måste dessutom ske utan oskäligt uppehåll, efter två år efter köpet förlorar du som köpare denna möjlighet (32 § KöpL). En reklamation kan vara både skriftlig och muntlig, alltså räcker det med att du ringer eller smsar säljaren. Detta verkar det som att du har gjort.

Påföljder:

Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd (30 § KöpL). Vad gäller hävning ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta.

Sammanfattningsvis:

Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om du har en chans att häva köpet då alla omständigheter kring undersökningen och avtalet inte framgår av din fråga.

Eftersom att du gjort en reklamation och om du med hjälp av Marinan kan bevisa att felet förelåg innan köpet och att felet inte var något du borde ha märkt vid köpet kan du vinna framgång i tingsrätten. I första hand är det avhjälpande du kan kräva. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan man kräva andra påföljder som prisavdrag eller hävning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Behöver du mer hjälp kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96356)