FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/05/2018

Hävning av köp då säljaren vid ett flertal tillfällen skjuter upp avlämnandet av en vara

Om en vara skall lev en viss datum men göres kan man häva köpet och få tillbaka handpenningen som man har erlagt . Det är en lastbil som köpet handlar om . Han har flyttat på det 2 gg .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga handlar den om köparens hävningsrätt när en säljare är i dröjsmål (inte levererar en vara i tid). Har du köpt lastbilen som privatperson gäller konsumentköplagen medan köplagen gäller om du köpt lastbilen som näringsidkare.

Har du köpt lastbilen som privatperson regleras hävningsrätten i (13 § konsumentköplagen) medan den som är näringsidkare får grunda sin hävningsrätt på (25 § köplagen). Det är enligt mig något tveksamt om förutsättningarna för hävning i din fråga är uppfyllda. Köper du i egenskap av privatperson är det exempelvis ett problem att du inte meddelat säljaren att du vill ha lastbilen en viss dag. Är du däremot näringsidkare är det inte säkert att säljaren "borde ha insett" att förseningen är av väsentlig betydelse för dig som köpare.

Då säljaren i din fråga åtminstone två gånger har "flyttat" på avlämnandet av lastbilen är min rekommendation att du meddelar säljaren en tilläggstid (13 § andra stycket konsumentköplagen) alt. (25 § andra stycket köplagen). Viktigt är då att denna inte får vara "oskäligt kort", vilket ofta är fallet om tilläggstiden är på några timmar eller en dag. Rimligt är istället att du meddelar säljaren att du vill ha lastbilen avlämnad inom cirka en vecka (vilket brukar vara en lämplig tidslängd som bör godtas av säljaren). Får du då inte lastbilen inom denna tid har du sedan rätt att häva köpet och få handpenningen tillbaka.

Det som är viktigt i din fråga är alltså att du som köpare kontaktar säljaren och ger denne en "rimlig tilläggstid" på sig att leverera lastbilen. Risken är annars ofta att säljaren fortsätter att skjuta upp avlämnandet och att det sedermera utvecklas till något slags "partsbruk" mellan er. I ett sådant läge kan det vara mycket svårt att häva ett köp då säljaren kan tänkas gå runt med en oriktig uppfattning att förseningen skulle vara acceptabel för dig som köpare.

Sammanfattningsvis blir alltså mitt råd att du meddelar säljaren en tilläggstid. Lyckas inte säljaren genomföra ett avlämnade inom denna tidsperiod, är det sedan bara för dig att häva köpet och kräva handpenningen tillbaka.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo