Hävning av köp av felaktig vara

2015-05-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har skrivit ett kvitto hos en bilhandlare om inbyte av min bil och köp av begagnad bil. Ingen handpenning har betalats, leverans om en vecka. Jag har ångrat mig efter jag upptäckt att bilen har trängselskattsskuld hos kronofogden och att en nyckel saknades till bilen. Kan jag strunta i kvittot, avtalet? Kan han tvinga mig att genomföra affären?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bilen anses som felaktig enligt 16 § konsumentköplagen. Enligt 16§ 2st 2p ska varan anses felaktig om säljaren underlåtit att upplysa köparen om något som rör varans egenskaper eller användning som säljarens antingen känt till eller borde ha känt till och som köparen haft anledning att räkna med att bli upplyst om samt om denna underlåtenhet kan anses ha inverkat på köpet. Att det fanns en obetald trängelskattsskuld och att nyckel saknades måste anses vara ett sådant förhållande som säljaren i vart fall borde ha känt till och detta har inverkat på köpet. Enligt 16§ 2st 3p är dessutom vara felaktig om den på något annat sätt avviker från var köparen haft anledning att förutsätta.

Uppmärksamma dock att du, för att kunna åberopa felet, måste lämna säljaren meddelande om detta inom skälig tid från det att du märkte felet (23§ konsumentköplagen). 2 månader från det att du märkte felet har du alltid på dig. Om felet inte är av väsentlig betydelse kan du häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller om så inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (jfr 26-28§§). Enligt 29§ har du dock alltid rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig.

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81726)