Hävning av köp

2017-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej köpte idag en bil honda crv 2010 vi gjorde upp på telefon då det e en firma både pappa o jag handlar på o så när jag kommer hem ser jag att det har varit hund i bilen och hunden har tuggat sönder mycket i bagaget och min son är allergisk mot hundar. Bilförsäljaren har inte informerat om nåt djur i bilen kan jag häva köpet ?
SVAR

Tack för din fråga!

Utifrån frågan tolkar jag det som att "firman" är ett företag som antingen äger bilarna eller agerar som kommissionär för att sälja dem. Därmed ska konsumentköplagen (KKL) tillämpas. Lagen är tvingande vilket gör att avtalsvillkor som är tilll nackdel för dig är utan verkan. Bilen ska i fråga om kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet. Ur frågan framgår inte vad ni kom överens om i avtalet. Bilen ska stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat och ha de egenskaper som denne hänvisat till. Det vore rimligt att kunna argumentera från att varan ska anses felaktig antingen för att säljaren före köpet underlåtit att upplysa dig om det söndriga bagaget. Det är utan tvivel en omständighet som du som köpare borde kunna räkna med att bli upplyst om då det är en relativt ny bil, och det verkar som att underlåtenheten skulle inverka på köpet; Hade säljaren upplyst dig om det avbitna bagaget skulle jag förmoda att du inte hade köpt bilen. Bilen skulle helt klart kunna anses som felaktig, om ni inte avtalat om annat i fråga om kvalitet. (KKL 16§) Fanns det en utfästelse om "befintligt skick" ska den också anses felaktig om bilen inte stämmer överens med vad säljaren utlovat och där bilen är sämre än vad du kunnat förutsätta. Omständigheter som kan spela roll är om du betalade pris långt under marknadsvärde för modellen, vilket du som köpare inte kan förvänta dig en lika bra bil.

Det framgår dock inte direkt om skadorna fanns vid överlämnandet av bilen, men med tanke på konsumentlagstiftningen ska ett fel som visar sig inom sex månader efter bilens avlämnande, anses ha funnits vid avlämnandet om inget annat visas. Det ställs alltså låga krav på dig för att påstå att felet fanns vid avlämnandet, och det är istället säljaren som måste bryta den presumtionen. Med andra ord, räcker det att visa det skadade bagaget för att säljaren ska vara skyldig att vidta åtgärder såvida inte säljaren kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet. (KKL 20a§)

Påföljder för fel i vara är bland annat avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd. Ur frågan framgår att du vill häva köpet, vilket kräver att felet är av väsentlig betydelse. Väsentlig betydelse kan vara fel på motorn, fel på funktiondsdugligheten och så vidare. Vad som är väsentlig betydelse är dock utifrån dina förutsättningar. Det skulle mycket väl kunna hävdas att det är av väsentlig betydelse att ha ett helt bagage och att det inte varit en hund i bilen på grund av allergiproblem eller liknande. Innan du ska kunna häva köpet ska säljaren ha rätt att på egen bekostnad avhjälpa skadan inom skälig tid. (KKL 27,29§§)

Märk dock din reklamationsplikt, att du måste meddela säljaren inom skälig tid efter att du märkte det söndriga bagaget. Typiskt sätt ska det vara okej att reklamera inom 2 månader.

sammanfattningsvis

Det finns mycket som tyder på att bilen kan anses felaktig, även om det inte utifrån din fråga helt går att klarlägga fullt ut vad ni avtalat om. Det finns möjlighet för hävning, men först ska säljaren ha rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad.

Jag hoppas vidare att jag förtydligat rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1250)
2021-07-28 Försvunnet paket - vem bär risken?
2021-07-26 Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?
2021-07-25 Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

Alla besvarade frågor (94327)