Hävning av köp

2016-12-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har undertecknat ett köp avtal på en begagnad bil hos en bil firma förra måndag 28/11 och dem skulle har levererat den klart till mig på Onsdagen den 30/11.Men de ringde och sköt fram leveransen till Nu på Onsdag 7/12 och har inte skickat till min mejl än informationen om hur handpenningen på 20% av bilens värde skall gå till varken den digitala kopian av köpavtalet ! för att dem klagar att ägaren till bilen har inte skickat dem än registrering beviset än därför dem väntar med leveransen.Jag undrar om jag kan häva upp denna köpavtal, för att det känns skumt plus att jag har hittat samma bil märke till mycket bättre pris.OBS: att jag har inte lagt in handpenningen som sagt på deras konto eftersom jag har inte fått än giro uppgifterna från säljaren.Tacksam för en svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rör sig i ditt fall om säljarens dröjsmål, och eftersom du har köpt bilen av en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig, se härom 1 § KkL.

Enligt 9 § KkL föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, vid dröjsmål på säljarens sida har du som konsument rätt att kräva påföljder, se 10 § KkL. Inledningsvis ska också 11 § KkL nämnas, som säger att du har rätt att hålla inne en del av din betalning om dröjsmål uppkommer.

Enligt 13 § KkL har du som konsument rätt att häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du som köpare skulle ingå avtalet om köp.

Av 13 § KkL kan utläsas av "väsentlig betydelse" att det ställs ganska höga krav för att häva, detta eftersom att hävning anses vara en tämligen drastisk åtgärd som leder till att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller (se härom 43 § KkL). Noterbart är också att vid händelse av tvist på grund av hävning, så ligger bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet på dig som konsument.

Emellertid finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd enligt 14 § KkL, paragrafen föreskriver att du som köpare som huvudregel har rätt till skadestånd för den skada du lider på grund av säljarens dröjsmål. För att näringsidkaren skall undgå skadeståndsskyldigheten krävs att han visar på ansvarsbefriande omständigheter. Bevisbördan för att dessa omständigheter förelegat ligger på näringsidkaren.

Även 15 § om reklamation ska härvid noteras, som säger att du måste meddela att du vill häva köpet eller kräva skadestånd inom skälig tid efter det att du fått kännedom om avlämnandet.

Sammanfattningsvis, det är inte absolut säkert att grund för hävning föreligger i din situation, vissa omständigheter kan emellertid leda till att grund för hävning föreligger, exempelvis om du vid köpet meddelat säljaren att avlämnande viss dag varit avgörande för att du skulle ingå avtalet. Oberoende detta har du rätt att kräva skadestånd för den skada du åsamkats genom dröjsmålet, säljaren måste då påvisa ansvarsbefriande grunder för att undgå ansvar. Oberoende av vilken åtgärd du väljer att vidta, glöm inte att reklamera.

Konsumentköplagen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1096)
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

Alla besvarade frågor (86492)