Hävning av köp

Hej

Ger en icke fungerande hands-free i en ny bil rätt till hävning av köpet?

5 försök att åtgärda har utförts, skyller på min mobil!

Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Jag utgår från att du köpt bilen i form av konsument, och jag kommer därmed att tillämpa konsumentköplagen (här) i mitt svar.

Hävning av avtal regleras i 28 - 29 §§.

I 28 § stadgas att om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, kan köparen kräva prisavdrag eller hävning. Vidare stadgas att köparen har rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, till den del denna inte är oskäligt högt eller täcks genom att köparen får ett prisavdrag.

I 29 § stadgar att hävning av ett köp endast får ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen.

Eftersom att säljaren försökt avhjälpa felet, och att det troligtvis innebär en oskäligt hög kostnad att leverera en ny bil med tanke på felet, innebär det att du som köpare får kräva prisavdrag eller hävning. Hävning förefaller dock vara svårt att hävda, eftersom att felet troligtvis inte kan anses vara av väsentlig betydelse för dig. Du bör därmed ha att använda dig av reglerna om prisavdrag på köpet, med vilket du med största sannolikhet kan vinna framgång med.

Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo