Hävning av hyreskontrakt vid hyresvärdens dröjsmål med inflyttning

Kan jag häva hyreskontraktet om jag inte får flytta in när det är bestämt? Alltså att det inte blir inflyttning samma datum som det står på avtalet.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresförhållanden regleras 12 kap Jordabalken, normalt benämnd som Hyreslagen (se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1). Huvudregeln är naturligtvis att hyresgästen ska ha tillträde till lägenheten den dag då avtalstiden börjar löpa, och om detta inte sker så är hyresvärden i dröjsmål med inflyttningen. Detta finns reglerat i lagen med avseende på två situationer, antingen då lägenheten inte är färdigställd vid inflyttningsdatumet (13§) eller då den tidigare hyresgästen ännu inte har flyttat ut från lägenheten vid tillträdesdatumet (14§). Faktum är att den situation då hyresvärden är i dröjsmål på grund av någon annan anledning inte finns reglerad i lagen. En sådan händelse bör dock bedömas med hjälp av samma regler enligt Folke Grauers, framstående professor i fastighetsrätt.

Med en tillämpning av 14§ så har du som hyresgäst först och främst rätt till en skälig nedsättning av hyran för den tid som du inte kan använda lägenheten, efter att du har tagit kontakt med din hyresvärd om detta. Om hindret för dig att flytta in i lägenheten inte undanröjs genast efter det att du har kontaktat hyresvärden om dröjsmålet, så får du enligt 11§ en rätt att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Rätten att häva hyresavtalet kräver emellertid att det rör sig om ett väsentligt dröjsmål. Om du skulle ha vållats någon skada på grund av hyresvärdens dröjsmål så skulle du även kunna få ersättning för denna skada, en rätt som dock inte gäller om hyresvärden visar att dröjsmålet inte beror på hans försummelse.

Alltså: med ledning av 11§ och närmare bestämt 2p i paragrafen så har du rätt att omedelbart säga upp avtalet om hyresvärden inte avhjälper bristen efter tillsägelse, det vill säga i ditt fall ger dig tillträde till lägenheten efter att du har kontaktat honom om detta enligt det ovan sagda. När du har sagt upp avtalet så upphör det omedelbart att gälla, vilket framgår av 6§. Om hyresvärden däremot skulle avhjälpa bristen och göra det möjligt för dig att tillträda lägenheten så försvinner din rätt att häva avtalet, och du har då endast rätt till hyresnedsättning enligt 14§.

Hoppas att detta var till hjälp, och lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning