FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen16/10/2016

Hävning av husbilsköp

Har köpt en husbil av ett företag. Husbilen var begagnad men skulle enligt köpeavtal ha exvis AC i bodel, backkamera mm. När vi använde AC i bodel första gången började den brinna. Räddningstjänst fick komma till platsen och skära bort hela AC:n.

Jag vill häva köpet av husbilen med hänvisning till Kköpl. Felet reklamerades inom en månad från leveranstillfället vilket jag menar innebär att Kköpl §20a borde vara tillämplig. Att en del av husbilen brann innebar också en stor konsekvens för mina barn som inte längre vill färdas i husbilen pga av rädsla. Det gör att jag med hänvisning till Kköpl §29 vill häva köpet.

Jag har försökt få en dialog med företaget i fråga men möts enbart av tystnad. Är detta en fråga jag kan gå till Tingsrätt med? (Mina yrkanden är isåfall hävning av köp samt skadestånd. Vi köpte husbilen för 275 000 kr i år).

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKöpL) (1990:932) se här.

Eftersom Du reklamerat inom två månader från att Du upptäckt felet, samt att felet visade sig inom sex månader från köpet ska felet anses ha funnits vid överlämnandet och Du har rätt att åberopa fel (se 20 a och 23 § KKöpL). Fel i konsumentköp beskrivs i 16 § KKöpL som bl. a. avvikelser från avtalade egenskaper, varans ändamål i allmänhet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta. Varan är också felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa, enligt 18 § KKöpL. Det föreligger härtill inga konstigheter om att fel föreligger i varan och att Du har rätt att åberopa dessa fel.

När Du som konsument kräver hävning så kan säljaren istället först åta sig att åtgärda felen eller företa omleverans, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller utan väsentlig olägenhet för köparen (se 27 § KKöPL).

Frågan återstår huruvida Du som konsument har rätt att häva köpet av husbilen. En konsument har rätt att häva ett köp, om felet är av väsentlig betydelse för köparen (se 29 § KKöpL). Vad som är väsentlig betydelse för köparen är svårt att säga, kontakta allmänna reklamationsnämnden för hjälp i ärendet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?