Hävning av hästköp pga oroligt beteende?

2017-09-03 i Köplagen
FRÅGA
Fråga inom hästjuridik Jag som säljare har sålt en häst som har visat sig börja krubbita hos nya ägaren. Köparen vill nu häva köpet, alternativt att halva köpesumman ska betalas tillbaka. Jag och köparen är båda privatpersoner. Vad är mina rättigheter i detta fall? Hästen har gått på lösdrift hos mig och aldrig visat några tecken på krubbitning eller har setts göra det. Kvällen då hästen kom till sitt nya hem fick jag ett sms där det stod att hon kommit på plats och verkar trivas i sin box. Kvällen efter det får jag ett sms om att hästen krubbiter så fort hon kommer in i boxen och att de vill häva köpet. Vid köpet skrevs aldrig ett kontrakt utan bara en kvittens på köpet. Köparen har innan köpet prutat ner priset på hästen sedan innan och vill nu ha halva köpesumman tillbaka eller att köpet ska hävas.Jag vill ej häva köpet då jag ej har möjligheten till att ha kvar hästen och undrar hur denna tvist kan lösas och vad mina rättigheter är. De säger att de har pratat med en jurist och säger att köplagen är på deras sida. Krubbitning är ett beteende som går att lösa och påverkar inte hästen gällande dess prestation eller användningsområde. Därför anser inte jag att kräva halva köpesumman tillbaka är rätt. Kan de häva köpet eller är felet inte tillräckligt väsentligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

När du som privatperson säljer en häst gäller köplagen. Hästen ska stämma överens med vad ni avtalat om, såväl skriftligt som muntligt och vad köparen haft rimlig anledning att förutsätta (17 §). Om hästen inte stämmer överens med dessa uppgifter när den avlämnas är det ett fel som ligger på säljarens sida (21 §). I så fall kan köparen i första hand kräva avhjälpande av felet (34 §), i andra hand prisavdrag motsvarande värdeskillnaden som felet orsakar (38 §).

Om felet är så pass väsentligt att det inte går att avhjälpande tillräckligt enkelt eller att det trots ett prisavdrag inte är värt det för köparen att behålla hästen, får denne häva köpet (39 §).

Dina omständigheter

Att hästen krubbiter lär definitivt anses som ett fel eftersom det innebär att hästen inte mår bra. Vad jag kan läsa om krubbitning uppstår beteendet när hästen inte trivs. Eftersom hästen inte uppvisade detta beteende under din ägo och dessutom uppges ha trivts under sin första dag hos nya ägaren, bör du kunna argumentera för att felet inte fanns vid köptillfället, utan uppstod senare pga någon faktor på köparens sida, t.ex. dålig mat, granne i stallet som hästen blir nervös av. Det är upp till köparen att bevisa att felet fanns före överlåtelsen och således faller under ditt ansvar.

Om köparen anses ha rätt i att felet fanns vid överlåtelsen, alltså att krubbitandet beror på hur hästen haft det hos dig, kan köparen som sagt bara häva om det inte kommer på fråga att avhjälpa felet eller stämma överens om ett prisavdrag. Du säger att krubbitning går att åtgärda. Du har en lagstadgad rätt att få chansen att avhjälpa det innan hävning kommer på fråga (36 §).

Vad du kan göra

Du kan svara köparen att du inte tänker ersätta felet pga resonemanget ovan. Om denne stämmer dig i tingsrätten och du inte går med på kraven, kan du anlita ombud hos oss för att få hjälp i ärendet. Det kan vara värt att tänka på att det alltid går att förlikas genom att t.ex. göra hälften så stort prisavdrag som köparen frågar efter. Självklart ska du dock hålla med om att det är rimligt i så fall.

Jag är ingen expert på "hästjuridik" men tror och hoppas att svaret kan vara till hjälp för dig. Tveka inte att höra av dig till oss i framtiden!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1455)
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?
2022-01-05 Felaktig bil - vad göra?

Alla besvarade frågor (98465)