Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)

2020-02-09 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vilka är formkraven vid hävning av fastighetsköp från säljarens sida? Köparen har inte betalat vare sig handpenning eller köpeskilling i enlighet med köpeavtalet. Kan hävningen meddelas genom endast rekommenderat brev krävs personlig delgivning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill få reda på vilka möjligheter säljaren har att häva ett fastighetsköp när det föreligger dröjsmål med betalning från köparens sida.

Tillämplig lag:

4 Kap. Jordabalk (1970:994).

Det handlar om ett fastighetsköp, följaktligen blir Jordabalk (1970:994) tillämplig. Fast egendom är jord, se 1:1 Jordabalk.

Jag utgår från att formkraven för köp enligt 4:1 Jordabalk är uppfyllda.

Köparens enda egentliga plikt är att betala köpeskillingen i enlighet med köpehandlingen.

Om köpet enligt förbehåll i köpehandlingen häves på grund av utebliven betalning av köpeskillingen ska köparen ersätta säljaren dennes skada, se 4:25 2st. Jordabalk.

Regeln ovan stadgar att det måste finnas ett förbehåll i köpehandlingen redan från början, om möjligheten till hävning. Finns det inte något sådant förbehåll är hävning inte möjligt.

Generellt kan sägas att hävning får genomföras först om fullgörelse inte kan genomföras. Det ska sannolikt röra sig om ett väsentligt dröjsmål för att hävning ska vara för handen.

Om det i köpehandlingen har föreskrivits att ett köpebrev skall upprättas är detta att anse som ett giltigt hävningsförbehåll, se 4:5 Jordabalk.

Det krävs inte någon personlig delgivning för att häva ett fastighetsköp.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (511)
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?
2020-10-16 Fastighetsförvärv genom fastighetsreglering
2020-10-13 Kan jag tvinga fram försäljning av fastighet jag äger tillsammans med annan?

Alla besvarade frågor (85417)