Hävning av bilköp

2016-03-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min far beställde en ny bil vid mellandagarnaoch blev lovat en leveranstid på tio veckor (vecka 8-9), när vi var och frågade efter bilen så fick vi besked att den skulle komma vecka 10. DEN HAR INTE KOMMIT ÄN OCH BILFÖRSÄLJAREN IFRÅGA VAR INTE PÅ PLATS !ÄR DET INTE ETT KONTRAKTSBROTT ?HAR MIN FAR RÄTT ATT HÄVA KÖPET ?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Vid köp av en bil som privatperson av en näringsidkare gäller konsumentköplagen (1990:932) (Hädanefter kommer jag hänvisa lagen som KköpL). Enligt denna lag har du som privatperson och konsument en rad rättigheter.

Om din far och säljaren har kommit överens om en tidpunkt när du ska få bilen, och bilen inte levereras enligt utsatt tidpunkt dvs. den levereras för sent, så föreligger dröjsmål på säljarens sida (om inte förseningen beror på dig), enligt 9 § KköpL. - Detta verkar stämma väl in på säljarens agerande!

Dina rättigheter som köpare vid säljarens dröjsmål är att du får hålla inne betalningen samt kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet. Din far kan även kräva skadestånd från säljaren. Detta regleras i 10-14 §§ KköpL. Din far behöver alltså inte betala någonting förrän han har fått bilen. Ni har kontaktat säljaren, och om ni inte har gett honom extra tilläggstid så att han ska få ytterligare tidsfrist på sig att leverera bilen, kan din far ha rätt att häva köpet.

Hävning av köp vid säljarens dröjsmål regleras i 13 §. Enligt paragrafen så får hävning ske när dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen, om köparen meddelat säljaren redan innan köpet att en viss avlämningstid var av betydelse för köpet eller om säljaren meddelar att varan inte kan avlämnas.- I ert fall så är frågan hur stort dröjsmålet är av väsentlig betydelse för din far och om ni har meddelat detta för säljaren redan vid avtalets tillkomst av bilköpet. Däremot behöver inte säljaren ha insett hur väsentlig tidpunkten är för er. Väsentligheten av att bilen levereras runt vecka 8-9 ska ha inverkat på din fars val av att köpa bilen och det är din far som har bevisbördan för att bevisa hur väsentligt detta dröjsmål är för honom.

Det finns dock en sista paragraf som ni måste vara uppmärksamma på, nämligen 15 § KköpL. Enligt paragrafen så får inte köparen häva köpet eller kräva skadestånd från säljaren om inte köparen kontaktade säljaren och meddelade detta inom skälig tid från det att det stod klart att dröjsmålet skulle ske. - Med detta menas alltså att köparens rätt att häva köpet eller kräva skadestånd förfaller om köparen inte kräver detta av säljaren inom skälig tid från att avlämnande av varan skulle ha ägt rum. - Det föreligger alltså en reklamationsplikt från er sida. Detta måste göras inom skälig tid. Jag skulle bedömma att ni fortfarande har möjlighet att kräva hävning av köpet eller skadestånd, då det inte har gått speciellt lång tid sen varan/bilen skulle ha levererats.

Om avtalet hävs:

Då gäller inte avtalet längre och din far får tillbaka sina pengar om han har betalat för bilen i förskott. Din far har, enligt 14 § konsumentköplagen, rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad om man köpt en dyrare vara istället för att man inte fick varan i tid eller annan förlust på grund av dröjsmålet, 32 § KköpL.

Slutsats:

Av ovan nämnt skulle jag bedöma att ni har goda möjligheter att häva köpet om ni kan bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er samt att ni har reklamerat/meddelat säljaren om era krav inom skälig tid. Ni bör alltså framställa detta krav omgående! Ni har troligtvis dessutom rätt till skadestånd!

Behöver ni ytterligare hjälp med att driva ärendet vidare, så är ni varmt välkommna att kontakta oss på info@lawline.se .

Jag hoppas nu att du har fått klarhet gällande din fråga!

Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1102)
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation

Alla besvarade frågor (86869)