Hävning av avtal om hyra av grävmaskin

Hej. Jag beställde (hyra under två dagar) en liten grävmaskin inkl transport till min bostad. Jag bokade grävaren utifrån vissa specifikationer på nätet. När grävaren kom var skopan på grävaren ett annat mått än det jag hade bokat. Detta gjorde att jag inte kunde använda grävaren av utrymmesskäl i trädgård och tänkt grävprojekt. Jag ringde direkt vid upptäckt och bad om annan skopa men det fanns inte. På företagets hemsida står fortfarande de mått på maskinen jag hade förväntat mig. Jag bad företaget hämta maskinen då jag inte kunde använda den. Nu vill företaget ha betalt för dit och hemtransport (en del av varan). Jag vill häva köpet med hänsyn till att det var fel på varan. Jag har gett dem chansen att byta ut skopan. Det var inte detta jag beställde. Har de rätt att kräva betalning då de levererat en obrukbar produkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag svarar på din fråga kommer jag att kort förklara hur rättsläget ser ut. Sedan kommer jag att svara på frågan om företaget har rätt att kräva dig på betalning.

Hyra av grävmaskin - vilken lag reglerar detta?

En grävmaskin räknas i juridisk mening som "lös egendom". Vid försäljning av en grävmaskin är det köplagen eller konsumentköplagen som reglerar avtalet mellan köparen och säljaren. Vid hyra av en grävmaskin, som i ditt fall, saknas däremot en tillämplig lag. Det finns konstigt nog ingen lag om hyra av lös egendom i Sverige. Detta betyder dock inte att det inte finns några juridiskt bindande regler när två personer ingår ett avtal om hyra av lös egendom. Eftersom det inte finns någon lag på området får man helt enkelt "låna" bestämmelser från andra lagar, vilket i ditt fall borde bli just konsumentköplagen eller köplagen.

Du nämner att du skulle använda grävmaskinen i din trädgård. Jag antar därför att du hyrde grävmaskinen för något privat ändamål och jag tolkar även din fråga som att de du hyrde grävmaskinen av är ett företag. I så fall räknas du som konsument och då är det reglerna i konsumentköplagen som vi måste använda oss av.

Har du rätt att häva avtalet eller är du skyldig att betala?

För att man ska få häva ett köp (eller ett avtal om hyra) krävs för det första att det finns ett fel. Ett fel kan i ditt fall vara just att skopan hade fel mått, eftersom du explicit angav att skopan skulle vara av en viss storlek när du bokade grävaren på företagets hemsida. En sådan avvikelse från ert avtal kan räknas som ett fel enligt 16 § konsumentköplagen.

När det finns ett fel på en vara har köparen/hyrestagaren i första hand rätt till omleverans eller avhjälpande av felet. Om inte säljaren/uthyraren går med på detta eller om det av någon annan anledning inte låter sig göras har köparen/hyrestagaren rätt att häva avtalet. Jag tolkar din fråga som att detta stadium inte längre är aktuellt och jag kommer därför att gå direkt in på rätten till hävning.

För att du ska ha rätt att häva hyresavtalet på grund av felet krävs att felet är av "väsentlig betydelse" för dig. "Väsentlig betydelse" i ditt fall skulle kunna vara att hela hyresavtalet blev meningslöst, då du inte kunde använda grävaren/skopan som du först tänkt dig. Bestämmelsen om hävning finns i 29 § konsumentköplagen.

När ett avtal hävs bortfaller köparens/hyrestagarens skyldighet att betala för varan och säljarens/uthyrarens skyldighet att lämna ut varan. Om felet fanns redan när varan avlämnades är det säljaren/uthyraren som ska ansvara för det. Bestämmelserna som reglerar verkningar av hävning och fel finns i 43 § och 20 § konsumentköplagen.

Min bedömning

Min bedömning är att du har rätt att häva avtalet eftersom det var fel på varan (fel storlek på skopan) och att felet är av väsentlig betydelse för dig (du kunde inte använda grävaren över huvud taget). Detta innebär att du inte behöver betala för några transportkostnader eller andra kostnader som har med ert avtal att göra. Det är istället förtaget som du hyrde grävaren av som ska stå för dessa kostnader, då de levererade en felaktig vara till dig.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga! Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor eller behöver mer hjälp. Du hittar all information om våra tjänster på vår hemsida, www.lawline.se

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo