Hävda nödrätt för fortkörning i hopp om att rädda hund biten av huggorm

FRÅGA
Hejsan! Min hund blev huggormsbiten och blev efter mer eller mindre medvetslös och började andas väldigt konstigt! Påväg till vetrinären fastnade jag i en fartkamera i 130km på en 90 väg! Skulle man kunna hävda nöd för att slippa boten och bli av med körkortet?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 24 kap. 4 § brottsbalken (se här) utgör en gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i samma kapitel, begår i nöd brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Av förarbeten till lagen framgår att nödbestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i undantagsfall och att handlingen verkligen skall vara framtvingad av situationen. Nöd utgör grund för ansvarsfrihet avseende en i övrigt brottslig gärning.

Din hund blev biten av en huggorm och du körde till veterinären med en hastighet som vid tillfället för förbipasserandet av fartkameran översteg gällande hastighetsgräns med 40 km/h, dvs. 130 km/h på en väg med hastighetsgräns på 90km/h. Fara har hotat livet på din egendom som du uppfattat det i och med ormbettet och du har agerat utifrån en plötsligt uppkommen situation. Din fartöverträdelse med den fara som din körning inneburit för andras liv och hälsa ska vägas mot det skyddsintresse som ligger i att avvärja den fara som varit överhängande för hundens liv. Det som räddas ska vara mer värt än den fara eller skada som dina handlingar kan ha inneburit för andra vägtrafikanter. Faran ska dessutom inte kunna avvärjas på något annat sätt.

Av frågan framkommer inte om veterinären kommit fram till att hundens liv varit i fara, alltså att det faktiskt rört sig om ett huggormsbett vilket kan leda till cellförgiftning och nedbrytning i vävnaden. Det framkommer heller inte om du försökt få tag på en veterinär innan du åkt, djurambulans om det är tillgängligt eller haft annan möjlighet att avhjälpa nöden. Det sistnämnda kan vara avgörande för det fall du vill hävda nödsituation. Det är alltså en samlad bedömning man gör av det hela. Enligt ett rättsfall från Hovrätten för Västra Sverige i målnummer 2008:81 se här hävdade en bilförare nödsituation vid omkörning. Bilföraren hade kört 97 km/h på väg med hastighetsgräns på 70 km/h. Anledningen till att han kom upp i 97 km/h var för att när han tidigare försökt köra om en annan bil, hade denna bil försökt stoppa omkörning och på så sätt skapat fara för liv eller hälsa. Bilföraren körde alltså 27 km/h för fort på väg med hastighetsgräns på 70 km/h och hade själv bidragit till faran från början. I ditt fall rör det sig om 40 km/h för fort men det har varit på en väg med 90 km/h som hastighetsgräns, vilket får anses vara ungefär lika fort som föregående bilförare i relation till respektive hastighetsgränserna. Det var i ditt fall däremot fara för livet på din hund emedan det i föregående fall rörde sig om en omkörning. Hovrätten gjorde bedömningen att hans körning inte varit vårdslös i övrigt och att det således inte varit oförsvarligt. Min bedömning är därför att det finns en möjlighet för dig att hävda nödrätt för den plötsligt uppkomna situationen som förorsakats av det huggormsbett som din hund fick lida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (185)
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?
2021-05-23 misshandel under samtycke - brott och skadestånd?

Alla besvarade frågor (94327)