Häva poolköp

2016-07-04 i Köplagen
FRÅGA
HejJag köpte en pool genom blocket till mina tre barn för 4000 kr.Hon som sålde den sa att det bara var att fylla upp och börja bada, den rymmer 17 kubik.Då jag fyllt halvvägs så visade det sig att den såg konstig ut, jag kontaktade henne då via sms och hon skrev att det ät bara fylla på så rätar den ut sig.Så det gjorde jag. Då visar det sig att fästena har ergat / rostat sönder. Och hela Polen brakar och allt vatten forsar ut.Hon sa att de provmonterat den då jag köpte den, och då hade de sett att de var dåliga? Nu är hela semesterpengen borta. Plus 1800 som det kostade att ta hit en tankbil att fylla den med. Och hon vägrar häva köpet, och vägrar ge pengar tillbaka. En pool kan man inte som köpare besikta innan då den måste vara monterad för att felen ska synas.Vad har jag för möjlighet att häva köpet? Få pengar tillbaka? Jag swishade henne och skrev XXXXX (mitt namn) och pool i meddelande. Jag vet ju att hon var medveten om felet då det syns i det hon skrivit i smsen,Mvh XXX XXXXXXX@hotmail.com
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga avser köp av lös egendom, mellan två privatpersoner, är Köplagen (KöpL) tillämplig. I mitt svar utgår jag från att det inte föreligger något avtal som reglerar poolens skick (eller övriga aspekter) vid köpet.

Fel

Utifrån den information du har uppgett framstår det som givet att poolen är felaktig i Köplagens mening. Som köpare ska du med fog kunna förutsätta att poolen, även om den har något år på nacken, åtminstone är funktionsduglig, se KöpL 17§ 3st.

Undersökning före och efter köpet

Vad gäller undersökning av poolen före köpet, så finns det ingen generell undersökningsplikt enligt Köplagen. Men om du har företagit en sådan undersökning, eller om säljaren har uppmanat dig att undersöka poolen innan köpet, får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid en sådan undersökning, se KöpL 20§. Enligt den information du har uppgett framgår att du inte undersökt poolen innan köpet och jag antar vidare att säljaren inte har uppmanat dig att företa en sådan undersökning. Således finns det inget hinder för att åberopa felet på poolen i den delen.

Köplagen innehåller också en bestämmelse om undersökning efter köpet. I enlighet med god affärssed ska du, så snart omständigheterna medger det, undersöka poolen efter att du mottagit den, se KöpL 31 §. Av allt att döma finns det ingenting som tyder på att du försummat detta. I själva verket brakar ju hela poolen samman vid första montering och användning. Observera att jag utgår från att monteringen skett inte alltför långt efter mottagandet av poolen.

Reklamation

Som köpare får du inte åberopa felet, om du inte meddelar säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, se KöpL 32 §. Vad som är skälig tid får avgöras från fall till fall.

Hävning

Efter reklamationen blir det aktuellt med påföljder. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, se KöpL 34-36 §. Men eftersom poolen är "begagnad" är omleverans knappast aktuellt. Vidare torde avhjälpande vara kostsamt och olämpligt (om ens möjligt?) om det rör sig om en äldre pool. Om säljaren inte avhjälper felet återstår prisavdrag eller hävning. Med beaktande av att poolen är helt obrukbar är felet av sådan väsentlig betydelse att du kan häva köpet, se KöpL 39 §.


Skadestånd

Du har också möjlighet att kräva ersättning för kostnaden att fylla poolen. Här kan uppmärksammas att säljaren, med vetskap om felet innan köpet, har varit försumlig genom att uppge att det "bara är att fylla upp poolen och bada". Hon har också, då du vid halvfull pool anmärkte på poolens utseende, återigen försäkrat dig om att det bara är att fortsätta fylla poolen.

Sammanfattning och några avslutande råd

Du kan häva köpet och kräva full ersättning tillbaka. Jag rekommenderar således att du återigen kontaktar säljaren och framställer dina krav. Det bästa är givetvis om ni kan lösa detta utanför domstolen för att slippa onödig tidsspillan, oro och kostnader. Men om säljaren återigen motsätter sig hävning återstår att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där säljaren är folkbokförd. Med tanke på att du har kvar sms:en och att din swish-betalning finns i historiken, har du goda möjligheter ur bevishänseende. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende ber jag dig att kontakta oss på telefon 08-533 300 04.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85449)