FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/11/2018

Häva köpet vid tilläggstid

Har beställt och skrivit under en beställning av 19 fönster med montage av ett byggföretag 23 aug. Det skulle ta ca 4-5 v.

När 5 veckor hade passerat fick jag veta att det skulle ta ytterligare 5-6 veckor innan fönstren kom. Meningen var att fönstren skulle bytas innan vintern.

Har jag rätt att häva avtalet?

Med vänlig hälsning M

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag ska tillämpas?

För att svara på din fråga är det relevant att veta om du har gjort köpet som privatperson eller om du har ett företag och därmed beställt varorna i form av näringsidkare. Om du är privatperson är du att betrakta som konsument, och därmed tillämpas Konsumentköplagens regler (1 §). Om du köper för ett företag är du näringsidkare, och därmed tillämpas istället Köplagens regler (1 §).

Varför är det viktigt att skilja på lagarna?

Konsumentköplagens regler är tvingande till förmån för konsumenten, vilket betyder att om man har ett avtal med villkor som strider mot bestämmelserna i Konsumentköplagen, så blir dessa avtalsvillkor ogiltiga. Detta för att man betraktar en konsument som en svagare part och därför har man valt att skydda konsumenten genom en så kallad tvingande lagstiftning.

Köplagen däremot, som är tillämplig vid köp dels mellan två företag men också mellan två privatpersoner, är inte tvingande till någon parts förmån. Man kan alltså säga att reglerna är lite strängare i Köplagen, än vad de är i Konsumentköplagen. Är man två företag som har ingått ett avtal om köp, kommer villkoren i avtalet att i första hand beaktas. Det är först när något inte är reglerat i detta avtal och helt enkelt saknas, som Köplagen träder in.

Hävning enligt Konsumentköplagen (om du beställt som privatperson)

Rätten till hävning för konsumenter framgår av Konsumentköplagens 13 §.

Eftersom du inte har fått varan levererad inom 4-5 veckor från att du lagt beställningen som var er första överenskommelse, kom ni överens om en tilläggstid på ytterligare 5-6 veckor. Då det nu snart har gått 5-6 veckor sedan ni bestämde denna förlänga leveranstid, förstår jag det som att du godkände denna förlängning. Under tiden denna tilläggstid löper, får du inte häva avtalet. Du får enbart häva då tilläggstiden har löpt ut, och du fortsatt inte fått dina fönster levererade, eller om säljaren under denna tilläggstid meddelar att de inte kommer kunna leverera fönstren.

Du skriver att du gjorde beställningen den 23/8, och leverans bestämdes om 4-5 veckor, vilket skulle infalla senast den 27/9 (räknat fem veckor). Ytterligare 6 veckor fram från detta datum är 8/11, vilket ännu inte har varit. Min beräkning här är ungefärlig, eftersom jag inte vet exakt datum då ni bestämde tilläggstid och då ni bestämde "ungefär" 5-6 veckor. Men summa summarum kan man säga att har du inte fått dina fönster levererade under nästa vecka, så har du rätt att häva köpet (13 § 2:a stycket Konsumentköplagen).

Tänk på att om du önskar häva köpet behöver du meddela säljaren detta "inom skälig tid", det vill säga så fort som möjligt från att tilläggstiden löpt ut och du eventuellt inte fått dina fönster levererade (15 §).

Hävning enligt Köplagen (om du beställt som ett företag)

Rätten till hävning framgår av Köplagens 25 §. Svaret på frågan om du kan häva köpet blir detsamma som enligt Konsumentköplagen. Eftersom ni har bestämt en tilläggstid på 5-6 veckor, har du inte rätt att häva köpet om du får dina fönster levererade under denna tilläggstid. Om du däremot inte skulle få det, har du rätt att häva köpet (25 § 2:a stycket). Medan tilläggstiden fortfarande löper, vilket jag alltså antar att den gör, får du endast häva om säljaren skulle meddela att de inte kommer kunna leverera inom denna tid.

Tänk på att det inte alls är självklart att hävning enligt 25 § Köplagen är möjligt i ditt fall. Detta beror på, som jag inledningsvis nämnde, om ni har ett annat avtal att gå efter. Ni kan ha avtalat antingen muntligt eller skriftligt, men har ni kommit överens om, eller framgår det av avtalsvillkoren, att exempelvis längre tilläggstid är okej, kan du inte häva med stöd i Köplagen, eftersom ert avtal går före lagens bestämmelser.

Sammanfattning

Har du köpt som konsument, det vill säga privatperson som beställt från ett företag, får du häva köpet om dina fönster inte levereras inom dessa 5-6 veckor som ni har kommit överens om som en tilläggstid. Du kan även häva om säljaren meddelar att de inte kommer att leverera inom den utsatta tiden.

Har du beställt som näringsidkare från ett annat företag, gäller i första hand ert avtal eller muntliga överenskommelse ni har ingått. Om inget där framgår kring hävning vid dröjsmål, får du häva köpet om dina fönster inte levereras inom dessa utsatta 5-6 veckor eller om säljaren meddelar att de inte kommer kunna leverera inom samma tid.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny eller kommentera här nedan.

Önskar en trevlig kväll!

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”