Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag köpte en begagnad bil via blocket nyligen. Detta stod i annonsen"Audi A4 2.0 fsi ny besiktad, ny däck ms, ny servis, ny bromsar, kamkedja... fel fritt, rost fritt."Men nu visar det sig att det var fel på bromsar, på motor, på AC, på styraxel, hängande innertak, problem med lukt av bränd olja in i kupén, problem med centrallås & elhissar. Dessutom var senaste besiktningen i februari, och jag köpte bilen i november. Så känner inte att den är nybesiktigad.Jag hörde av mig till säljare så fort jag tagit bilen till service (11 dagar efter köpet) och upptäckte då dessa fel. Jag påtalade dem för säljare via sms och sa att köpt vara inte matchade förväntningar men att de kunde betala tillbaka 4-5000 kr för att åtgärda felen så att den matchade det de sa i annonsen. Svaret jag fick var att de inte var bilfirma och inte lämnade garantier varpå jag sa att det behöver de inte vara. Jag refererade till köplagen paragraf 17 och 30 och sa att de hade över helgen på sig att lämna besked och läsa på om köplagen och att om de inte gick med på att reducera priset skulle jag gå vidare för att häva köpet. Något som skulle innebära kostnad för advokat och möjligen skadeståndskostnad också. Min fråga till er är om jag kan häva köpet och hur jag går vidare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du köpt bilen begagnad av en privatperson och inte av en näringsidkare. Därför blir köplagens regler tillämpliga.

Bilen överensstämmer inte med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet åtminstone vad gäller bromsarna eller besiktningen. Jag utgår ifrån att de uppgifter som säljaren lämnade inverkade på köpet, då man kan tänka sig att du inte skulle köpt bilen, åtminstone inte till det priset om du hade känt till felen. Bilen är därför felaktig (18 § KöpL). Nästa fråga som blir aktuell är om du gjort en undersökning av bilen innan köpet. Om du undersökt bilen, eller avstått från undersökning trots att säljaren uppmanade dig att undersöka bilen, kan du inte åberopa de fel du upptäckte eller borde upptäckt vid en sådan undersökning. Om du till exempel provkört bilen innan köpet bör du ha upptäckt det hängande innertaket och eventuellt vissa av de andra problem du nämner. De felen kan du isåfall inte åberopa (20 § KöpL). Samma sak gäller för besiktningen om du undersökt bilen i vägtrafikregistret innan köpet. Har du däremot inte undersökt bilen och säljaren inte heller uppmanat dig att undersöka bilen kan du åberopa dessa fel. Om köparen däremot handlat i strid med tro och heder har du ändå rätt att åberopa felen, trots att du inte fullgjort din undersökningsplikt. Huruvida säljaren har handlat i strid med tro och heder saknar jag information för att bedöma. Det framgår dock av praxis att om säljaren förtigit uppgifter som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om så kan säljaren ha handlat i strid med tro och heder.

För att du ska kunna åberopa felen krävs att de fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är en bevisfråga som kan vara svår för dig som köpare att bevisa. Det är dock inte särskilt troligt att alla dessa fel skulle uppstå inom loppet av 11 dagar, vilket talar för att felen fanns vid köpet och att du därför kan åberopa dem.

Ytterligare en förutsättning för att du ska kunna åberopa felen är att du undersökt och reklamerat i rätt tid. Om du inte reklamerar i rätt tid förlorar du rätten att åberopa felen mot säljaren (31 och 32 § KöpL). De 11 dagar som det dröjde från att du köpte bilen till att du upptäckte felen får sägas ligga på gränsen för skälig tid. Baserat på vad du beskrivit för fel kan man tänka sig att du borde upptäckt vissa av felen redan när du körde hem bilen efter köpet. Huruvida du har reklamerat i rätt tid är därför en fråga som jag lämnar öppen. Precis som ovan angående undersökning innan köpet gäller att du inte förlorar rätten att åberopa felen, trots att du reklamerat för sent, om säljaren handlat i strid med tro och heder.

Att bilen är felaktig enligt köplagens mening får sägas stå klart. Om vi utgår ifrån att du även undersökt och reklamerat i rätt tid får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller hävning, samt skadestånd (30 § KöpL). I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 och 36 § KöpL). Omleverans lär dock inte komma ifråga då säljaren inte kan leverera en ny likadan bil till dig. Avhjälpande skulle eventuellt komma ifråga. Dock låter det som att det är ganska omfattande fel på bilen, vilket skulle kunna leda till att ett avhjälpande inte kommer ifråga på grund av att det inte skulle vara lönsamt att reparera bilen. Om inte avhjälpande heller kommer ifråga är nästa alternativ prisavdrag (37 § KöpL). Du har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett det (39 § KöpL). Baserat på felen du beskrivit låter det som att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och min bedömning är att säljaren borde insett det. Du har därför rätt att häva köpet om inte säljaren går med på ett prisavdrag.

Som jag tolkar det har du lämnat säljaren meddelande om att du önskar prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på det är nästa steg att väcka talan i tingsrätt mot säljaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1336)
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel

Alla besvarade frågor (91293)