FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/09/2016

Häva köpavtal

Hej jag sålde min bil 20/8 privat utan kvitto vilket jag inte tänkte på! Köparen betalade kontant vilket fick banken att reagera när jag skulle sätta in pengarna jag lämnade regnr på bilen till banken. Samtidigt köparen provkörde hittade vi tillsammans ett missljud som blev åtgärdat sedan hittade köparen lite småfel på bilen och klagade. Jag erbjöd mej då att köpa tillbaka bilen men köparen avböjde 15/9 skrev köparen att hon ville ha tillbaka pengarna för hon var missnöjd jag svarade att har jag sagt det så menar jag det! Är det så? sagt är sagt? Ska jag betala tilbaka pengarna? Med vänlig hälsning Christina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal om köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen, se här.

Har du erbjudit ett återköp som köparen avböjt har du ingen skyldighet att gå med på att häva avtalet senare. Det stämmer inte att "sagt är sagt" i detta fall, då du erbjudit ett återköp som nekats av köparen. Såvida du inte t.ex. sagt att "jag erbjuder ett återköp fram till 17/9" eller liknande har du ingen skyldighet att gå med på en hävning av avtalet.

Vill du inte att avtalet ska gå åter så kan du med fog säga det. Det ankommer på köparen att vidta rättsliga åtgärder såvida denne vill åberopa fel eller häva ett avtal. För hävning krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och du insett eller borde insett att felet var väsentligt, 19 och 39 §§ köplagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare