Häva köp av boxar pga dröjsmål och fel i varan

Hej

Jag har som privatperson köpt tre hästboxar via ett företag som säljer hästboxar. Han som förestår företaget har varit på plats hos oss och mätt hur stora boxväggarna skall vara och har därefter beställt dem från fabrik.

Vi var tvungna att delbetala halva beloppet vid beställning (som gjordes i februari 2021) med ett muntligt löfte om att boxarna skulle vara på plats i mitten till slutet på april. Fraktkostnader skall enligt fakturan betalas av kund (vilket aldrig upplystes om) och har ännu inte fått ett ca pris vad det kommer landa på.

Vi var vid beställningen tydliga med att anledningen till att han fick uppdraget var för att han lovade att leverera boxarna till ovan datum.

Måndagen den 17 maj strax efter 07.00 kom slutligen leveransen (fick besked att leveransen skulle komma fredag 14 maj kl. 16.55).

När snickarna skulle montera boxarna och började mäta dem visade det sig att måtten (som mätts av boxleverantören/försäljaren) var på tok för stora så de får inte plats i det tänkta stall där de var avsedda att vara i.

Boxarna är som sagt till hälften betalda med ett belopp om 33 469 kronor.

Vad har vi för rättsliga möjligheter att häva köpet och få våra pengar tillbaks helt med grunden att de inte går att använda boxarna?

Jag har rättsskydd i min hemförsäkring för kännedom.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan du kan häva köpet av boxarna eftersom de är för stora och därför inte får plats där de ska vara. Jag kommer dock även besvara om du kan häva köpet eftersom boxarna levererades senare än ni avtalat om. Jag kommer alltså utreda möjlighet till hävning både pga dröjsmålet och fel i varan.

Eftersom du har köpt boxarna i egenskap av privatperson av en näringsidkare och boxarna är lösa saker är konsumentköplagen tillämplig (KköpL 1 §). Konsumentköplagen gäller trots att boxarna skulle tillverkas specifikt efter måtten i ditt stall (KköpL 2 §).

Kan du häva köpet för att boxarna levereras för sent?

Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande dennes sida (KköpL 9 §). Tidpunkten för när leveransen skulle skett följer av avtalet. Eftersom boxarna inte levererades i slutet av april så var företaget i dröjsmål.

Vid dröjsmål får köparen häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att hen ska ingå avtalet (KköpL 13 §). Du kan alltså häva köpet för att boxarna levererades för sent om säljaren visste om att datumet var avgörande. Du skriver att anledningen till att du ingick avtalet med detta företag var att du skulle få boxarna i slutet av april och att du var tydlig med detta i beställningen. Om du meddelat detta till säljaren kan du häva köpet av boxarna pga att de levererades för sent. Vid tvist om detta är det dock köparen som har bevisbörda för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse.

Kan du häva köpet för att boxarna var av fel storlek?

Varan ska i fråga om tex art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens av vad som följer av avtalet. Varan ska anses vara felaktig om den avviker från vad som är avtalat (KköpL 16 §). Varan ska alltså vara ändamålsenlig utifrån vad ni bestämt. I detta fall föreligger fel i vara eftersom boxarna är större än vad som får plats eftersom säljaren mätt felaktigt. Säljaren svarar för detta fel eftersom boxarna var felaktiga när de avlämnades (KköpL 20 §).

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (KköpL 28 §). Eftersom hävning är den mest drastiska påföljden vid fel i vara har säljaren tex. rätt till omleverans (dvs leverera boxar av rätt storlek). Men om omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig kan du kräva att köpet hävs. Då måste du dock visa att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Det är inte lätt att bedöma vad som är ett väsentligt fel. Utgångspunkt ska dock tas tex i avtalsbrottets betydelse för köparen, köparens syfte med avtalet och avtalsbrottets effekter. Så i ditt fall kan väsentlighet hävdas på grunden att den felaktiga storleken gör att boxarna inte kan användas i stallet. Boxarna blir alltså obrukbara för dig.

Sammanfattningsvis

Hävning är den mest drastiska åtgärden vid fel i vara och dröjsmål. Om det blir svårt att bevisa väsentligt fel finns det andra grunder som är lättare att få igenom tex omleverans. Men väsentligt fel i vara går att hävda både pga fel i vara och dröjsmål i ditt fall. Därför kan du alltså hävda att du ska få häva köpet och därmed får pengarna tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”