Häva köp vid fel på stereoanläggning

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag funderar på att köpa en stereoanläggning. Jag tvekar mellan två modeller som finns i olika affärer. Efter köpet blev jag dock osäker på om jag valde rätt och ångrade mitt val. Några dagar därefter märkte jag att luckan till cd-enheten ständigt hakar upp sig. Kan jag då lämna tillbaka stereon och få pengarna tillbaka för att köpa den andra modellen? Har jag rätt till att göra det? Om butiken erbjuder sig att lagra varan, måste jag då hålla till godo med det trots att jag hellre vill ha en helt ny anläggning? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Det du verkar vilja är att få tillbaka pengarna för stereoanläggningen, snarare än att få den lagad av butiken. Jag antar att du har köpt denna stereoanläggning som privatperson, i vilket fall konsumentköplagen blir tillämplig (KKL). Konsumentköplagen är tillämplig när det gäller köp mellan en konsument och en näringsidkare (1§ KKL). Lagens bestämmelser är tvingande till din fördel, och kan alltså inte avtalas bort till sämre villkor (3§ KKL).

Du beskriver att det är ett fel på varan, och att cd-enheten inte fungerar som det ska anses förmodligen vara ett fel (16 § KKL) och med tanke på att du endast haft den i ett par dagar presumeras felet ha funnits vid inköpstillfället (20 a §). Värt att kolla upp är om säljaren har lämnat en garanti, vilket kan vara vanligt för större butikskedjor. I sådana fall ska fel anses föreligga såvida säljaren inte kan bevisa att felet berott på dig som köpare, exempelvis om du har vanvårdat produkten (21§ KKL).

I och med att det är högst troligt att du kommer kunna åberopa någon påföljd för detta fel, blir det för din del intressant vad för påföljd detta kan bli som är mest förmånligt.

Om varan är felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Notera att en reklamation ska ske inom en skälig tid, inom 2 månader anses som skäligt (23§ KKL).

Dock, har säljaren rätt att erbjuda reparation eller utbyte på eget initiativ istället för att godta hävning eller prisavdrag om denne direkt därefter, när du reklamerar varan, erbjuder sig att göra detta (27§ KKL).

Mitt tips till dig är därför att gå tillbaka till butiken med krav om att stereoanläggningen är fel och att du skulle vilja återfå köpesumman. Ifall säljaren då menar att den istället vill avhjälpa felet, är det bästa du kan göra att argumentera för att du eventuellt inte längre har tillit till just den produkten och är missnöjd. Rätten att häva köpet finns enbart om felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KKL), så det kan vara värt att argumentera utifrån det.

Lycka till!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (805)
2019-03-21 Vad krävs för att häva ett köp?
2019-03-21 Ångra köp utan att öppna paketet
2019-03-17 Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?
2019-03-13 Hävning efter reperation

Alla besvarade frågor (66937)