Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte för 3 veckor sedan en kaninunge av en privatperson, det har nu visat sig att hon har medfött bettfel, och tidigare ägare vägrar häva köpet. jag kommer inte kunna ta reda på om hon sålt kaniner innan dess så jag gissar att köplagen är det enda som möjligen kan gälla för att få häva köpet.Hur stor chans är det att man kan få rätt och få häva köpet genom den och hur går man till väga? Går det även kräva pengar för vetkostnader genom denna?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Du har rätt i att köplagen är tillämplig! Denna lag är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand. Jag kommer redogöra kort vad som gäller generellt vid privatköp, och sedan förklara vad som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall.

Säljarens skyldigheter

Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det som att tidigare ägaren inte meddelat om kaninens bettfel.

De situationer som varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick, kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig.

Köparens undersökningsplikt

Du som köpare har dock en undersökningsplikt när du köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det skulle exempelvis kunna vara att säljaren exempelvis sagt att kaninen är fullt frisk etc., endast för att lura dig på pengar och att få dig att köpa kaninen. Nu vet jag inte om säljaren inte informerat om felet eller om ett bettfel är något som märkts tydligt när man köper en kanin.

Påföljder

Vad gäller påföljder, anges det i 30 § att om varan är felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

39 § anger att hävning får ske, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Exempelvis att om säljaren visste om att du inte skulle köpa kaninen om du visste om att det förelåg ett medfött bettfel, är hävning möjlig. Dock får du inte häva köpet om du inte märkt av eller borde ha lagt märke till felet. Tyvärr är jag inte kunnig inom området, men om felet är något som snabbt går att upptäcka, lär det bli svårare att häva. Dock antar jag att det genom veterinärbesök går att ta reda på om det är medfött eller inte.

Vad gäller din fråga om ersättning, regleras det i 40 § st. 1 att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, och i 3 st anges det att köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Detta skulle kunna innebära att du kan få ersättning för eventuella kostnaderna som uppstår för felet. Jag skulle föreslå att kontakta säljaren och eventuellt gå igenom ert avtal/konversation om kaninen för att tydligare kunna avgöra vilken typ av påföljd du skulle kunna kräva.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag.

Med vänlig hälsning,

Anneli Alchahin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95721)